Kennissessie t.b.v. onderzoek subsidies NWA

Jan 21, 2022
Bijeenkomst
Delft of online, 01:00 PM - 04:00 PM
Smart Industry

Vrijdag middag 21 januari (in Delft of online van 13.00-16.00) organiseert het Smart Industry programma bureau een kennis sessie voor Smart Industry fieldlabs, HBO lectoren/onderzoekers, vertegenwoordigers van de universiteiten en andere geïnteresseerden om te komen tot onderzoeksvoorstellen.

Aanmelden

Heb jij een Smart Industry project idee t.b.v. de NWA subsidie ronde 2022? Meldt je dan aan via info@smartindustry.nl met als mail onderwerp NWA. Je krijgt dan 14 januari meer info (locatie of link van meeting op 21 januari, call tekst en domein beschrijving waarin de voorstellen moeten passen).

Tweetal onderzoek subsidies

NWO biedt via de nationale wetenschapsagenda (NWA) een tweetal onderzoek subsidies. De NWA Smart Industry route is een van de 25 NWA routes en richt zich op de digitalisering van de industrie en de gevolgen voor bedrijven, werknemers en de maatschappij. Op korte termijn dienen geïnteresseerden in januari met project ideeën te komen voor een drietal kleine NWA Smart Industry projecten (50-150k Euro/1 jaar, ideeën voor 21 jan) en voor de grote NWA projecten call (0.5-10M Euro/4-8 jaar, ideeën voor 1 feb)).

Allereest willen we een aantal ideeën voorstellen, resp. gezamenlijk genereren voor de grote NWA-ORC projecten voorstellen.  Om met de NWA-ORC mee te kunnen doen, moet men voor 1 feb 2022 een initiatief aanmelden. Een initiatief bestaat uit een korte toelichting op de onderzoeksvraag, een eerste indicatie van de bij het consortium betrokken partijen, de primaire route waarbinnen het initiatief valt evenals de clustervraag/-vragen die worden geadresseerd, een aantal trefwoorden om het initiatief beter vindbaar te maken voor potentiële partners, de naam van de hoofdaanvrager en contactgegevens. Deze grote projecten zijn bij uitstek geschikt voor universitair en HBO onderzoek dat bij de Smart Industry fieldlabs kan worden uitgevoerd. Een eerder voorbeeld was een groot NWA project op het gebied van voorspellend onderhoud, maar ook projecten waarin wordt onderzocht hoe oudere werknemers op digitaal gebied het beste kunnen worden bijgeschoold kunnen goed scoren in de NWA context. Een NWA kan een technologisch project zijn, maar het kan ook een project zijn waarin beta en gamma (sociaal, economisch, juridisch) vraagstukken bij elkaar komen.

Selectie proces

NWA-ORC projecten kennen een bijzonder selectie proces. De aangemelde initiatieven worden voor een matchmaking sessie in maart uitgenodigd om te bepalen of ideeën kunnen worden gecombineerd. Alleen partijen die een initiatief hebben ingediend kunnen daarna tot 9 juli een beknopte aanvraag indienen. Op basis van de beknopte aanvraag vindt een selectie plaats. De geselecteerde aanvragen moeten dan voor 10 jan 2023 de (uitgebreide) aanvraag indienen. Zie voor het grote aantal details voor de NWA-ORC call (Pdf 39 pagina’s) https://www.nwo.nl/nieuws/onderzoek-op-routes-door-consortia-2022-open-voor-initiatieven. Let dus goed op, je moet voor 1 feb via het NWO ISAAC systeem een idee hebben ingediend. De sessie op 21 januari willen we gebruiken om indieners te helpen.

Daarnaast willen we op 21 januari ook een drietal ideeën voor kleine projecten selecteren. Gezien de kleine omvang willen we werken met een proces met minimale overhead.  Geïnteresseerden wordt gevraagd die middag een korte (max 5 min) presentatie van hun idee voor een klein project te geven. Na alle presentaties volgt direct een selectie proces, evt. met een tussenstap om ideeën samen te voegen. De drie hoogst scorende ideeën krijgen het verzoek een project voorstel uit te werken. Voorbeelden zijn voorbereidingsprojecten die moeten leiden tot een grote NWA projectvoorstel (0.5-8M Euro), een project dat kennis van elders geschikt maakt voor Nederlandse bedrijven, of een project dat zich richt op de impact van digitalisering op medewerkers in fabrieksomgevingen. Project ideeën die een brede betrokkenheid vereisen/realiseren hebben de voorkeur. Criteria voor selectie zijn, naast verbinding, ook projectopzet en relevantie voor de route . Zie evt. de 24 pagina’s PDF:  NWO | Kleine projecten voor NWA-routes 21/22) (https://www.nwo.nl/calls/kleine-projecten-voor-nwa-routes-21/22  Voor de 21 jan hoeft men slechts het idee uitgewerkt te hebben in de vorm van een presentatie om ter plaatse te presenteren. 

Aanmelden

Event details

Datum, tijd, plaats: Jan 21, 2022, 01:00 PM - 04:00 PM, Delft of online
Doelgroep: Smart Industry fieldlabs, HBO lectoren/onderzoekers, vertegenwoordigers van de universiteiten en andere geïnteresseerden
Website: www.nwo.nl/nieuws/onderzoek-op-routes-door-consortia-2022-open-voor-initiatieven

Andere events