Masterclass serie Datamanagement (4 bijeenkomsten)

7 sep - 9 nov 2022
Masterclass
Norhtchain, Noorderhaven 34, Groningen, 14:00 - 17:00
Smart Industry

Data het nieuwe goud? Of het nieuwe zand: ontelbaar en het hangt als los zand aan elkaar? 

Linksom of rechtsom, er komt steeds meer data beschikbaar. Alle nieuwe machines leveren tegenwoordig digitale data en sensoren worden steeds goedkoper en beter. Maar hoe zorg je dat de data ook omgezet wordt in informatie? Hoe houd je overzicht in de data, hoe zorg je dat de data betrouwbaar is,  hoe bewaar je data, hoe maak je data en informatie beschikbaar, hoe combineer je data, hoe laat je de informatie uit de data zien? Kortom hoe ga je om met de enorme hoeveelheid aan beschikbare data.

Om te voorkomen dat de data als los zand tussen de vinger weg glipt, gaan we in deze Masterclass aan de hand van kennis uit de praktijk laten zien hoe je meer uit data kunt halen.

Opzet:

De masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten welke telkens van  14:00 – 17:00 uur zijn. Deze bijeenkomsten zijn op locatie, bij voorkeur bij een van de deelnemers van de masterclass. De eerste bijeenkomst is bij Northchain op 7 september.

De onderwerpen en de planning van de bijeenkomsten is als volgt:

  • 7 september – Hoe krijg je de data in de juiste structuur en in één systeem? Door Northchain,  locatie: Norhtchain, Noorderhaven 34, Groningen.

  • 28 september, sessie 2 – Data engineering, meer doen met data. Door Researchable

  • 19 oktober, sessie 3 – Data management. Door IT Academy

  • 9 november, sessie 4 – Verdiepende sessie, n.a.v. wat na de vorige 3 sessies naar boven komt. In overleg met de deelnemers wordt deze sessie samengesteld.

Toelichting:

Sessie 1  – Data binnen een organisatie is vaak verspreid over meerdere plaatsen van het IT-landschap. Deze data is meestal heterogeen van aard (verschillende formattering, eenheden van waarden, naamgeving/taal, etc.). Vervolgens is het afhankelijk van de gekozen applicatie hoe deze data verzameld, geïntegreerd en gestructureerd wordt tot een gehomogeniseerd geheel, waarna het wordt ondergebracht binnen een bestaand systeem. Hiermee worden data en processen op één lijn gebracht en geoptimaliseerd. In de Masterclass laten we zien hoe je deze problematiek systematisch kunt benaderen, en effectief kunt oplossen.

Sessie 2 – Bedrijven stromen tegenwoordig over van de grote hoeveelheid data die ze verzamelen. De moeilijke vervolgstap is dan; hoe haal je structureel nieuwe inzichten uit deze data en hoe kun je het op grote schaal analyseren? In deze masterclass willen we inzicht geven in bestaande (open source) oplossingen die interessant kunnen zijn voor uw bedrijf. Daarnaast wordt duidelijk hoe deze oplossingen de verschillende stappen van een data-analyse pipeline kunnen invullen. Aan de hand van een use case laten we zien hoe verschillende databronnen samengebracht kunnen worden, verwerkt kunnen worden, en kunnen leiden tot nieuwe inzichten.

Sessie 3 – Datamanagement gaat over de afspraken en standaarden die zijn vastgelegd binnen de organisatie, welke betrekking hebben op het gebruik van data. Tijdens deze bijeenkomst bieden we een introductie datamanagement aan de hand van het Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK). Tijdens deze sessie wordt onder andere stilgestaan bij de architectuur, security en data kwaliteit.

Sessie 4 – Extra verdieping, n.a.v. wat na de vorige 3 sessies naar boven komt. In overleg met de deelnemers wordt deze sessie samengesteld.

Doelgroep

Noordelijke productiebedrijven uit de maak- en procesindustrie.

Investering

Deelname aan deze serie van 4 Masterclasses is kosteloos voor Noordelijke bedrijven uit de proces- en maakindustrie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van tijd en kennis vanuit de partners van SIH-Noord en financiële ondersteuning van SNN/EFRO, de drie noordelijke Provincies en EZK.

Opgave is voor de hele serie van 4 Masterclasses – Maximaal 2 deelnemers per bedrijf

Aanmelden

Event details

Datum, tijd, plaats: 7 sep - 9 nov 2022, 14:00 - 17:00, Norhtchain, Noorderhaven 34, Groningen
Doelgroep: Noordelijke productiebedrijven uit de maak- en procesindustrie
Website: sih-noord.nl/agenda/masterclass-datamanagement/

Andere events