Optimaliseren van productieprocessen met behulp van uw eigen bedrijfsdata.

1 nov 2022
Training
Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein., 09:00 - 16:30
Smart Industry

Als industriële ondernemer bent u steeds op zoek naar mogelijkheden om uw productieproces verder te optimaliseren. Ingesleten werkprocessen en de waan van de dag maken het vaak erg lastig om te herkennen waar u het beste aan kunt werken om het proces te optimaliseren.

Kennis die uit data kan worden gegenereerd wordt steeds belangrijker. In vakbladen en op beurzen en congressen wordt veel nadruk gelegd op de kansen die deze technieken op commercieel gebied kunnen bieden. Geen of vrijwel geen aandacht is er voor de kansen die er zijn om data te gebruiken om de eigen productieprocessen te verbeteren.

Door het productieproces te observeren is het mogelijk om te zien waar de kansen liggen en daarop in te spelen. Door de informatie die vaak al in het proces beschikbaar is te verzamelen en te bewerken, krijgt u een goed inzicht in het functioneren van de eigen organisatie. Heeft u behoefte aan informatie die nog niet beschikbaar is, dan kan die data vaak makkelijk beschikbaar gemaakt worden. Dit inzicht maakt de weg vrij om de productieprocessen te optimaliseren.

Doel van de basiscursus:

  • U als ondernemer of bedrijfsleider bewust maken dat de mogelijkheden van (laagdrempelige) data bij het gericht optimaliseren van uw productieprocessen.

  • Inzicht geven hoe met data omgegaan kan worden zodat het deze ondersteuning biedt bij het optimalisatieproces.

  • Inzicht geven hoe data verwerkt kan worden tot informatie waar u echt iets mee kunt. Kennis laten maken met enkele statistische technieken, zodat u begrijpt wat mogelijk is.

Het uiteindelijke doel van de cursus is, dat u na de cursus bewust gaat kijken hoe data het optimaliseren van uw productieprocessen kan versnellen en versterken.

Doelgroep:

Elke ondernemer of bedrijfsleider die het productieproces in zijn onderneming verder wil gaan optimaliseren en het lastig vindt om daarin de juiste stappen te zetten. De ondernemer of bedrijfsleider mag zich wel door een tweede medewerker laten vergezellen (dus maximaal twee deelnemers per bedrijf).

Deze basiscursus is zo opgezet dat elke deelnemer deze moet kunnen volgen.

Wel wordt van de deelnemers verwacht dat men actief meedoet en ook de gevraagde opdrachten en berekeningen uitvoert.

Behandelde onderwerpen:

  • Wat wilt u in het productieproces optimaliseren?

  • Wat voor gegevens hebt u nodig om dat te realiseren?

  • Hoe kunnen deze gegevens worden verzameld, bewerkt, geïnterpreteerd en gepresenteerd (hierbij worden enkele statistische basistechnieken besproken)?

  • Aan de hand van een aantal voorbeeldprocessen krijgt u inzicht in wat dat voor u kan betekenen.

Datum en locatie:

  • Deze basiscursus vindt plaats op 1 november 2022 van 9.00 tot 16.30 uur (inclusief lunch).

  • Locatie: Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein.

Kosten:

Deelname aan de bijeenkomst is voor u kosteloos. Wel verwachten wij van u dat u zich eerst als Teqnow deelnemer registreert (www.teqnow.nl). Deelname aan Teqnow is voor leden van  Koninklijke Metaalunie gratis.

Is uw deelname door ons bevestigd, dan rekenen wij op uw komst. Bent u onverhoopt verhinderd, dan dient u dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de bijeenkomst aan ons te melden via info@teqnow.nl. Bij geen (tijdige) afmelding zijn wij genoodzaakt een ‘no show fee’ van € 50 (excl. BTW) bij u in rekening te brengen. Zodra u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst verklaart u zich akkoord met deze voorwaarde.

Aanmelden

Event details

Datum, tijd, plaats: 1 nov 2022, 09:00 - 16:30, Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein.
Doelgroep: Elke ondernemer of bedrijfsleider die het productieproces in zijn onderneming verder wil gaan optimaliseren en het lastig vindt om daarin de juiste stappen te zetten. De ondernemer of bedrijfsleider mag zich wel door een tweede medewerker laten vergezellen (dus maximaal twee deelnemers per bedrijf).
Website: teqnow.nl/agenda/basiscursus-optimaliseren-van-productieprocessen-met-behulp-van-uw-eigen-bedrijfsdata-3

Andere events