Werkplaats Circulair Organiseren

11 mei - 12 jun 2023
Masterclass
Saxion Decenter of Enschede
Smart Industry

Saxion Businessmodellab organiseert in 2023 de Werkplaats Circulair Organiseren voor ondernemers en organisaties die werk maken van circulariteit. In de Werkplaats Circulair Organiseren ga je concreet aan de slag met circulaire vraagstukken die spelen in jouw organisatie, zoals:

  • Hoe maak ik van mijn keten een kringloop?

  • Hoe circulair kan ik mijn producten maken en met wie?

  • Wie wil mijn circulaire producten hebben?

  • Waar vind ik kennis, netwerk, ondersteuning of financiering voor circulaire innovaties?

Twee bijeenkomsten van een dagdeel en een tussentijdse opdracht geven zicht op de nodige en mogelijke veranderingen in jouw businessmodel. Je leert werken met diverse praktische tools voor duurzame innovatie en je krijgt inzicht in vervolgstappen en ondersteuningsmogelijkheden.

Concreet resultaat:

Uitgewerkte huidige en gewenste kringloop (op organisatie- of productniveau),
Inzicht in jouw rol in het organiseren van de kringloop
positionering en ambities t.a.v. beoogde kringloop
Ingevuld Business Model Template: articuleren droom en propositie, businessmodel, resultaat en impact. Dit helpt je om een stappenplan te maken voor het integreren van circulariteit in je businessmodel, en om een keuze te maken voor de onderdelen waar (als eerste) aan gewerkt gaat worden
Je krijgt advies over te nemen vervolgstappen, bijvoorbeeld een onderzoeks- of adviestraject door studenten of onderzoekers, participatie in een stimuleringsprogramma, of cofinanciering aanvragen

Programma:

Voorbereiden: 1 uur
Uiterlijk 10 dagen voor aanvang vult elke deelnemer de online Quickscan CE in https://tinyurl.com/quickscancbm

Bijeenkomst 1: 1 dagdeel
Korte inleiding over businessmodellen voor de circulaire economie
Uitwerking van eigen kringloop met online kringlopentool
Uitwerken circulaire bouwstenen m.b.v. Business Model Template
Peerfeedback op kringloop en BMT.
Selectie bouwsteen (bouwstenen) voor uitwerking

Verwerkingsopdracht: 1-2 dagdelen, afhankelijk van je zelf geformuleerde opdracht
Uitwerken geselecteerde bouwstenen, resultaten verwerken in kringloop en BMT
Ondersteuning door BM lab middels tussentijds (telefonisch/ teams) consult.
Uiterlijk 1 week voor de slotbijeenkomst inleveren
Korte presentatie voorbereiden

Bijeenkomst 2: 1 dagdeel
Presenteren resultaten en peer review
Toelichting op in de regio beschikbare tools, (onderwijs- en onderzoeks)programma’s financieringsregelingen, ondersteuningsprogramma’s en netwerken)
Actiepunten en afspraken over follow up

Praktisch

Aantal deelnemers per werkplaats: 6 tot 15
2 bijeenkomsten van 1 dagdeel en een tussentijdse opdracht. De bijeenkomsten vinden plaats op locatie bij Saxion (Deventer of Enschede)
Totale tijdsinvestering 4 dagdelen inclusief voorbereiding en tussentijdse opdracht.
Op verzoek is maatwerk mogelijk voor een thematische of sectorspecifieke werkplaats

Werkplaatsen Voorjaar 2023

Werkplaats Circulair Organiseren Deventer: 15 mei en 8 juni
Werkplaats Circulair Organiseren Enschede: 11 mei en 12 juni

Meer Informatie en bericht over cursusdata ontvangen: stuur een mail naar Moniek Kamm
Kosten: Standaardprijs €499,-- incl.

Aanmelden

Event details

Datum, tijd, plaats: 11 mei - 12 jun 2023, Saxion Decenter of Enschede
Kosten: €499,-
Website: boostsmartindustry.nl/agenda/werkplaats-circulair-organiseren

Andere events