Workshop Smart Industry Skills

Dec 3, 2020
Workshop
Online, 10:00 AM
Mensen & teams

Welke skills zijn er nodig voor Smart Industry? Om technologie succesvol toe te passen in je bedrijf zijn er nu hele andere competenties en vaardigheden nodig dan 10 jaar geleden. Over welke competenties en vaardigheden hebben we het dan?

Je beschikt over actuele kennis en expertise op jouw vakgebied, over nieuwe innovatieve technologie, ontwerp- en productieprocessen logistieke ketens etc. Daarom vragen we je mee te denken in skills workshops om themagericht met elkaar deze Smart Industry Skills te definiëren. Om hier enige structuur in aan te brengen hebben we hiervoor Smart Industry clusters gedefinieerd (Flexible Manufacturing, Digital Factory, Advanced Manufacturing, Predictive Maintenance, Data delen/AI/Cybersecurity).

Per cluster willen we skills piramides opbouwen. De gedachte hierbij is, dat in de basis brede generieke skills passen, en naarmate het technisch complexer/specifieker wordt, je hoger in de piramide terecht komt, waarvoor andere skills nodig zijn. Uiteraard gebruiken we ook kennis en onderzoeken uit andere initiatieven/sectoren als input hiervoor.

We nodigen je graag uit voor een digitale workshop Smart Industry Skills op 3 december om 10:00 uur. Voorafgaand aan de workshop vragen we iedere deelnemer om aan te geven welke skills in de toekomst nodig zijn. Tijdens de workshop stellen we vast of we een volledig beeld hebben verzameld en in welke laag van de piramide (basis – complex – specialistisch) de skills thuis horen en waar de prioriteiten liggen.  

Met deze skills piramides beogen we de ontwikkeling van skills programma’s en de curriculum ontwikkeling van Smart Industry gerelateerde opleidingen vraag gestuurd te kunnen ondersteunen in de toekomst. Aanmelden kan via onderstaande button. 

Aanmelden

Event details

Datum, tijd, plaats: Dec 3, 2020, 10:00 AM, Online