18. 3D Medical

In haar fysieke fieldlab faciliteiten ontwikkelt 3D Medical oplossingen voor gepersonaliseerde zorg door middel van technologieën zoals 3D Imaging en 3D printing. Dit doet zij in samenwerking met UMC Utrecht, Stichting ProtoSpace en Hogeschool Utrecht.

  • Locatie: Utrecht
  • Transformaties: Advanced Manufacturing
  • Partners: MRIguidance, Zimmer Biomet, 3Devo, Ultimaker, Xilloc, Landre, Livit
  • Jaar: 2017
  • Website: www.protospace.nl/
  • Contactpersoon:Patrick van Veenendaal, patrick.vanveenendaal@hu.nl

Challenge

De gezondheidszorg gaat nog vaak uit van standaarden, die gebaseerd zijn op de gemiddelden van populaties. De toepassing van gepersonaliseerde zorg, waarbij het individu en zijn of haar klachten centraal staan, is echter in opmars. Het fieldlab wil deze gepersonaliseerde zorg verder aanjagen door middel van 3D technologie; chirurgische modellen, en bio-geprinte implantaten. Deze ontwikkelingen kunnen de gezondheidszorg fundamenteel veranderen.

De fieldlab partners verwachten dat binnen enkele jaren aanzienlijke vooruitgang kan worden geboekt op het gebied van de conversie van scans naar printfiles voor patiënt-specifieke modellen, implantaten en hulpmiddelen. Ook zal de impact van operaties voor de patiënt drastisch verminderen omdat de chirurg zich beter kan voorbereiden. Andere mogelijke technologische ontwikkelingen voor het fieldlab, zijn 3D bio-geprinte bloedvaten, botten, organen, huid en het thuis 3D printen van medicijnen.

Werkwijze

3DMedical geeft start-ups en andere bedrijven toegang tot onderzoeksfaciliteiten, studenten en wetenschappers. Het fieldlab bestaat uit de volgende faciliteiten: het 3D Facelab van UMC Utrecht, de werkplaatsen van Stichting ProtoSpace en Hogeschool Utrecht en de Utrecht Biofabrication Facility van het UMC Utrecht. Ook kan het fieldlab een rol spelen bij de klinische validering en commercialisering van de onderzoeksresultaten. Het fieldlab vraagt de partners een partnerbijdrage waarvan de hoogte afhangt van de omvang en omzet van de desbetreffende partner.

Resultaten

De multidisciplinaire aanpak van de fieldlab partners resulteert in projecten met proof-of-concepts, die zowel op medische als technische haalbaarheid zijn getoetst. Deze kunnen vervolgens bij de ketenpartners tot wasdom komen en via hen op de markt worden gebracht. Voorbeelden van proof-of-concepts, die door de fieldlab partners zijn ontwikkeld zijn bijvoorbeeld een rugbrace voor een meisje met een vergroeide rug, of een brace om een complexe bot breuk te genezen. Het fieldlab werkt ook aan het 3D printen van cellen, zoals het namaken van kraakbeen voor de knie, maar dat bevindt zich nog wel in het fundamentelere onderzoekstadium. De verwachting is dat dit kraakbeen over 5 jaar daadwerkelijk kan worden toegepast.