21. Fieldlab CAMINO

CAMINO werkt aan het meten van de status van infrastructurele werken met sensoriek en gegevensanalyse. Door sensoren aan te brengen en uit te lezen op bruggen, sluizen, stuwen, riolen en rails wil het fieldlab het onderhoud van infrastructuur 100% voorspelbaar maken.

  • Locatie: Verspreid over 5 livinglabs in Overijssel
  • Transformaties: Servitization
  • Partners: Sitech, Gemeente Enschede, Demcon, Acquaint, Roelofs groep, Rolsch Management, Universiteit twente, Waterschap Vechtstromen, Gemeente Almelo, Benchmarks Electronics, interact, Deltares, Nelen & Schuurmans, WCM, Rijkswaterstaat, Mobilis, Croonwolter&dros, ifm, EnerGQ, C-Cube, KE-works, IV-Infra, Kade-Inspectie, StabiAlert, VAN HETEREN, Saxion Hogeschool, Provincie Overijssel, NS, Prorail
  • Jaar: 2016-2020
  • Website: www.worldclassmaintenance.com
  • Contactpersoon:Ruben Ogink, ro@worldclassmaintenance.com

Challenge

De Nederlandse infrasector is op zoek naar innovatieve manieren om het onderhoud van infrastructuur te verbeteren, tegen lagere kosten. Vooral omdat het overgrote deel van de infrastructuur oud of verouderd is. Klassieke oplossingen in de vorm van correctieve en preventieve onderhoudsactiviteiten volstaan niet meer. Uitdagingen rondom infra vragen om ‘just-in-time maintenance’: precies op tijd om te voorkomen dat iets stuk gaat, maar niet te vroeg om kostenverspilling tegen te gaan. Dat vergt een slimme aanpak: smart maintenance, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe ontwikkelingen zoals het inzetten van sensoriek, datavoorspellingsmodellen, big data en het Internet of Things (IoT).