22. Fieldlab SMASH

Slim onderhoud op afstand is voor de maritieme sector een ‘nobrainer’. Wanneer je onderhoud van schepen, maritieme installaties en onderdelen 100% voorspelbaar kan maken voor beheerders aan de wal zijn de voordelen evident.

  • Locatie: Diverse living labs
  • Transformaties: Servitization
  • Partners: Boskalis, Concordia, Innovation Quarter, Koninklijke Marine. Kotug. Maritime Campus Netherlands, NLDA/KIM, NMT, Royal IHC, Semiotic Labs, Stolt Tankers, TNO, Vroon, Wagenborg, World Class Maintenance.
  • Jaar: 2016
  • Website: www.worldclassmaintenance.com
  • Contactpersoon: Edward Gilding, edward.gilding@innovationquarter.nl

Challenge

Smart Maintenance staat daarom ook in de maritieme industrie volop in de aandacht. Met behulp van nieuwe en opkomende ICT-technologieën zoals krachtigere en goedkopere sensoren in het Internet of Things (IoT), opslagmethoden voor Big Data, en life cycle costing technieken zijn er volop nieuwe mogelijkheden. Sensoren kunnen bijvoorbeeld exact vertellen wanneer de wanden van een schip te dun worden, of wanneer de lagers in de motoren van een schip aan vervanging toe zijn. Door deze technologieën kunnen de onderhoudskosten in de scheepvaart fors verlaagd worden en de inzet en betrouwbaarheid van schepen fors verhoogd worden.

Werkwijze

Fieldlab SMASH helpt bedrijven (asset-owners, werven, toeleveranciers) om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun schip (inclusief onderdelen) om zo onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren. Het fieldlab werkt met innovaties die ‘op de plank liggen’ op gebied van voortstuwing, romp, navigatie & communicatie, composieten en radarsystemen. Op schepen van de projectpartners staan installaties waarop getest kan worden, de zogenaamde Living Labs. Dit betekent dat niet alleen de ‘asset owners’ meedoen, maar dat ook de toeleveranciers van service, maintenance, dataverwerking en -analyse betrokken worden.

Resultaten

Binnen SMASH zijn een zestal living labs uitgevoerd genaamd naar de leidende organisaties Boskalis, Wagenborg, De Koninklijke Marine, Kotug, Stolt Tankers en Vroon Off-shore services. De labs werkten aan o.a. sensoren op elektromotoren, Een aantal projecten uit de living labs zijn inmiddels bij de betrokken partij in uitvoering. Daarmee heeft het fieldlab ongeveer 500.000 Euro uitgelokt aan investeringen bij de marktpartijen. In de komende 3 jaar wordt nog een zelfde bedrag verwacht. Eind 2017 eindigde de financiering voor het programma dat aan de basis lag van SMASH en deze living labs. De partijen zoeken naar mogelijkheden voor financiering om dit zeer kansrijke initiatief te continueren.