27. Dutch Optics Centre

Met zeventiende-eeuwse pioniers als Christiaan Huygens en Antoni van Leeuwenhoek heeft Nederland een rijke historie op het gebied van optisch onderzoek. Het Dutch Optics Centre bouwt daar op voort en heeft als doel: het stimuleren en ontwikkelen van de Nederlandse industrie tot wereldmarktleider op het gebied van optica en optomechatronica.

Challenge

Optica is anno 2018 een basistechnologie met een groot aantal toepassingen in verschillende gebieden, onder andere in de ruimtevaart, de meettechnologie, de gezondheidszorg en de maakindustrie. In het fieldlab DOC werken de founding partners TNO en TU Delft samen met een grote groep high-tech MKB bedrijven. Gezamenlijk werken bedrijven en kennisinstellingen in kleine consortia aan het ontwikkelen en/of produceren van hightech optische en opto-mechanische producten en instrumenten zoals satellieten, telescopen, microscopen en controle-instrumenten.

Werkwijze

In een gezamenlijk gebouw van TNO en de TU Delft huizen de unieke onderzoeks- en productiefaciliteiten. Daar kunnen MKB-bedrijven ook gebruik maken van deze faciliteiten. De DOC-partners werven gezamenlijk wetenschappelijk toptalent, programmeren gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek en doen gezamenlijk aan promotie van de Nederlandse Optische wetenschap en industrie in het buitenland.

Resultaten

In 2018 behaalde DOC een aantal mooie resultaten. DOC bracht de nationale agenda Fotonica uit met een roadmap voor de ontwikkeling van fotonica in Nederland. Op gebied van promotie, was DOC aanwezig op grote internationale beurzen zoals de Hannover Messe en heeft DOC een gezamenlijke marktstudie uitgevoerd.
Het Twentse opto-mechatronische bedrijf DEMCON vestigde zich in de directe omgeving van DOC in Delft, een aanwijzing dat een opto-mechatronisch ecosysteem in opbouw is.

DOC werkte in 2018 aan diverse onderzoeksprojecten onder andere op het gebied van optisch wondonderzoek, maakte een demo-telescoop met freeform optics en ontwikkelde met een marktpartij éen van haar optische machines voor de markt.
DOC participeert in de Digitale Innovatie Hub SMITZH in Zuid-Holland