37. Chip Integration Technology Center

Chips zorgen voor wereldwijde innovatie. Zonder chips kunnen we niet leven in ‘slimme’ huizen, rijden in zelfrijdende auto’s of communiceren via het 5G-netwerk. CITC ontwikkelt verpakkings- en integratietechnologie voor chips om oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

Brug naar de toekomst
CITC is een non-profit innovatiecentrum dat gespecialiseerd is in heterogene integratie en geavanceerde chip verpakkingstechnologie. Het is een plek waar bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen samenwerken om de kloof tussen academici en industrie te overbruggen en nieuwe en betere oplossingen te creëren. Daarom bieden we toegang tot innovatie, infrastructuur en onderwijs.

  • Locatie: Nijmegen
  • Transformaties: Connected Factories
  • Partners: Holland Semiconductors, Novio Tech Campus, TNO, Ampleon, Nexperia, NXP, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
  • Jaar: 2018
  • Website: www.citc.org
  • Contactpersoon:
    Barry Peet,  barry.peet@citc.org

Kennis delen

Een andere uitdaging van de Nederlandse halfgeleiderindustrie is het omzetten van academische kennis naar marktklare producten. Het verschil is groot tussen een PhD’er die in vier jaar tijd één prototype bouwt en een multinational die dit op een schaal van miljoenen doet. Deze kloof wordt ook wel de ‘Valley of Death’ genoemd. CITC is een open innovatiecentrum waar kennisinstituten en bedrijven hun kennis delen, een plek waar academisch onderzoek leidt tot technologische innovaties. Zo creëert CITC een ‘Bridge tot the Future’, in plaats van een ‘Valley of Death’ en worden academische resultaten omgezet naar marktklare concepten.

Talent ontwikkeling

De halfgeleiderindustrie wordt uitgedaagd menselijk kapitaal aan te trekken. CITC is een centrum waar nieuw talent zich kan ontwikkelen. Studenten krijgen de kans bij te dragen aan vraagstukken rond Chip Integratie, terwijl zij ervaring opdoen in verschillende aspecten van de chipindustrie. Naast strategisch denken, moeten er ‘dingen gedaan en gemaakt’ worden. Dit resulteert in verschillende activiteiten voor universitaire, hbo-en mbo-studenten. Niet alleen uit Nijmegen of Nederland, maar wereldwijd. CITC is een educatiecentrum én magneet voor menselijk kapitaal, voor alle niveaus van onderwijs en alle nationaliteiten.