8. Smart Connected Supplier Network (SCSN)

Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Toch is het niet eenvoudig om ict-systemen tussen bedrijven te koppelen. De huidige praktijk laat zien dat veel bedrijven dit handmatig oplossen: medewerkers typen informatie uit een binnengekomen order met de hand over in het eigen systeem. De partners van het Fieldlab Smart Connected Supplier Network zoeken hier oplossingen voor.

Challenge

Het doel van dit fieldlab is om een verbeterde samenwerking mogelijk te maken in de toeleverketen van de ca. 300 bedrijven achter grote hightech bedrijven zoals ASML, Thales en Philips Healthcare, waardoor ze efficiënter en betrouwbaarder gegevens kunnen uitwisselen en de time-to-market verbetert. Dit zal het concurrentievoordeel van het Nederlandse hightech toeleveringscluster voor hoog-complexe, high-mix, low-volume productie vergroten. De betrokken partners werken samen aan onderwerpen als: (1) Eenvoudig data delen, (2) betrouwbaar data delen en (3) interpretatie van gedeelde data.

Werkwijze

Voor een goede gegevens uitwisseling tussen partners in de toeleverketen moet het aantal handelingen om datadeling te realiseren worden teruggedrongen. Dat vraagt aanpassing van de informatie-infrastructuur tussen partijen in de toeleverketen en de security aspecten daarvan. Welke intermediaire structuren zijn er nodig, en hoe zijn deze veilig te maken? Voor de ontwikkelingen van intermediaire structuren wordt samengewerkt met de Duitse International Data Space Association (IDS). Binnen de IDS werken ontwikkelaars van nieuwe smart services, ICT-bedrijven en maakbedrijven, samen aan een open referentie-architectuur. Die moet het mogelijk maken om zelf in controle te blijven over het gebruik van eigen data, waarbij het tegelijkertijd wel makkelijk blijft om verbindingen te leggen (‘plug & play’).

Op het gebied van Product Life Cycle Management (PLM) werkt Smart Connected Supplier Network samen met het Nederlandse fieldlab the Garden. Tevens werkt Smart Connected Supplier Network samen met fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML) omtrent data uitwisseling rondom logistieke informatiestromen.

Resultaten

Er wordt goede vooruitgang geboekt door de partnerbedrijven aan het aanpassen van de ICT applicaties. Ook het aantal schakels dat geheel digitaal werkt en het aantal deelnemers bereiden zich als een olievlek uit. Ondertussen wordt ook het beheer en de onderliggende techniek professioneel ingericht. Daarnaast beoogt het fieldlab naast de huidige berichtenstroom (orders, facturen, logistiek etc) een nieuw onderdeel te starten voor het delen van productinformatie.