In februari 2016 hebben de ministers van Financiën en Economische Zaken Willem Vermeend uitgeroepen tot FinTech Special Envoy. Zijn aanstelling is een reactie op het hoge tempo van de technologische ontwikkelingen in de financiële sector en de kansen die dit biedt aan zowel consumenten, het bedrijfsleven als de financiële stabiliteit in den brede. Aan Willem Vermeend de taak om komende twee jaar een brug te vormen tussen de overheid, de uiteenlopende FinTech-spelers en de toezichthouders, best practices uit het buitenland te halen en Nederland op de kaart te zetten als centrum van financiële vernieuwing. In het najaar presenteert de Envoy zijn actieplan.

Achtergrond FinTech
De maatschappij, economie en het bedrijfsleven gaan razend snel en ingrijpend veranderen door de opmars van internet in combinatie met technologische innovatie, aangeduid als Economie 4.0. Het gegeven dat deze trends ook grote invloed hebben op de rol en vorm van financiële instellingen heeft in de financiële sector (en daarbuiten) geleid tot grote belangstelling voor het fenomeen ‘FinTech’.

FinTech is een verzamelnaam voor technologische innovaties in de financiële sector. Het gaat om FinTech start-ups, bestaande financiële instellingen die technologische toepassingen inzetten en tech-instellingen die financiële diensten gaan verlenen. FinTech heeft toepassingen in de bancaire dienstverlening, de betaaldienstverlening, de verzekeringssector, vermogensbeheer en trading en beleggen.

Benoeming en opdracht FinTech Special Envoy
Om de kansen die technologische innovaties in de financiële sector bieden verder aan te grijpen, hebben de ministers van Economische Zaken en Financiën Willem Vermeend als FinTech Special Envoy (speciaal gezant) aangesteld. Als schakel tussen FinTech-partijen, de overheid, het bedrijfsleven en de toezichthouders neemt de gezant knelpunten voor FinTech-spelers weg en zet hij Nederland op de kaart als centrum van financiële vernieuwing.

Volgens de ministers is deze benoeming een reactie op het hoge tempo van ontwikkelingen in de financiële sector. Digitalisering in de financiële sector zal naar verwachting de komende jaren een grote maatschappelijke en economische impact hebben.

Minister Kamp wijst op de rol van startende bedrijven: ‘Start-ups zorgen voor innovatie. Zij zorgen ervoor dat techniek efficiënter wordt, veiliger en makkelijker te gebruiken. Bedrijven als Bunq en Adyen doen dat al. De hele sector profiteert ervan als start-ups en gevestigde bedrijven hun krachten bundelen, samen met de overheid die over de regelgeving gaat.’

Ook volgens minister Dijsselbloem bieden technologische ontwikkelingen in de financiële sector kansen. ‘Zeker in Nederland waar we nog zo afhankelijk zijn van de klassieke rol van banken. We kennen de kwetsbaarheid daarvan en weten hoe moeilijk het soms is voor jonge ondernemers om krediet te krijgen bij banken. FinTech biedt start-ups en mkb ’ers meer mogelijkheden om hun project of bedrijf te financieren. Met lagere kosten en meer snelheid.’

De benoeming van de FinTech-gezant is onderdeel van een verbreding van de vorig jaar januari begonnen Actieagenda Smart Industry waar Willem Vermeend als lid van de stuurgroep bij betrokken is. Gegeven de rol die start-ups op het gebied van FinTech spelen, werkt de Envoy daarnaast nauw samen met Start up Delta.

Actieplan in het najaar
De Envoy is volop aan de slag en grijpt deze periode aan om met uiteenlopende stakeholders over kansen en knelpunten voor FinTech in Nederland te spreken. Praktijkervaringen en suggesties voor de Envoy zijn zeker in dit stadium zeer relevant. In het najaar presenteert de Envoy het FinTech-actieplan waarin de doelstellingen en actiepunten nader zijn uitgewerkt.

Contact
Voor meer informatie, suggesties voor of vragen aan de Envoy, neem contact op met Sandra Janse via info@smartindustry.nl.