Het bedrijf General Electric investeert grote bedragen in Smart Industry. Het bedrijf verandert in rap tempo in een software gedreven organisatie. Dit werpt zijn vruchten af.

Interessant is, dat met het verdwijnen van het traditionele verschil tussen software en hardware bedrijven, die laatste groep ook kan profiteren van de kenmerken van softwarebedrijven. De marginale kosten van software zijn laag, wat tot hogere marges leidt.

Download Hoe Smart Industry bijdraagt aan het verdienvermogen van bedrijven