Hub Zuid

De nadruk binnen de actieagenda in Noord-Brabant ligt bij het provinciale Innovatieprogramma Hightech Systemen & Materialen 2017-2020.  In Limburg ligt de focus op de door LIOF uitgevoerde programma’s Limburg Makers en Limburg Logistiek.

Het initiatief voor de samenwerking op het gebied van Smart Industry Zuid-Nederland komt van BOM / LIOFProvincie Noord-Brabant / Provincie LimburgKVKTNOFME / Metaalunie District Zuid en Brainport Development.

Data Value Center Smart Industry
Daarnaast is de regio Zuid initiatiefnemer van het Data Value Center Smart Industry (DVC-SI), waar bedrijven worden geholpen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen waarbij gebruik wordt gemaakt van data. Oprichters van het DVC-SI zijn BOMBrainport DevelopmentBrainport IndustriesFMEJheronimus Academy of Data ScienceKoninklijke MetaalunieSURFsara en TNO. Op www.smartindustry.nl/datavaluecenter is meer informatie over dit initiatief te vinden.

Meer weten? Kijk op https://www.defabriekvandetoekomst.nl/

Fieldlabs regio Zuid

7. MultiMateriaal 3D Printen.

 • Wat: Ontwikkelen van waardeketens op basis van 3D printing
 • Technologie: 3D printing en big data
 • Sector: Maakindustrie

8. Smart Connected Supplier Network.

 • Wat: Efficiëntere informatie-uitwisseling
 • Technologie: Big data en cybersecurity
 • Sector: Maakindustrie

9. Fieldlab CAMPIONE.

 • Wat: Onderhoud 100% voorspelbaar maken
 • Technologie: Artificiële Intelligentie
 • Sector: Chemie

10. Flexible Manufacturing.

 • Wat: Productieprocessen flexibeler maken
 • Technologie: Robotica
 • Sector: Maakindustrie

16. Proeftuin voor Precisielandbouw.

 • Wat: Precisielandbouw dankzij meetgegevens
 • Technologie: Big data
 • Sector: Agrarische sector

19. Composieten Onderhoud en Reparatie.

 • Wat: Automatiseren van onderhoud en reparatie aan composietonderdelen
 • Technologie: Robotisering
 • Sector: Luchtvaart

29. High Tech Software Competence Center.

 • Wat: Slimme producten en diensten
 • Technologie: Big data
 • Sector: Allerlei

38. Advanced Manufacturing Logistics

 • Wat: De ontwikkeling van een “state of the art” logistiek systeem
 • Technologie: Slimme automatisering en smart robotics
 • Sector: Maakindustrie