Beieren en Nederland bouwen samen machine van de toekomst

Smart Industry
Digitaal up to date

De Beierse premier Markus Söder en prins Constantijn van Oranje-Nassau hebben vrijdag 2 december 2022 het Beiers-Nederlands fieldlab ‘Machinery of the Future’ geopend in aanwezigheid van Smart Industry ambassadeur Peter van Harten. Daarmee gaven ze op het Cleantech Innovation Park (CTIP) bij het Beierse Bamberg het startschot voor een nauwe samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse industrie en wetenschap om samen de machinebouw te digitaliseren.

Als onderdeel van het fieldlab-project wordt een fysieke machine gebouwd in Beieren door de deelnemende partners uit Nederland en Duitsland. Een volledige digitale tweeling (digital twin) van dezelfde machine wordt geïnstalleerd in Nederland, op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Het doel van het bouwen van de ‘machine van de toekomst’ is dat mkb-bedrijven niet op eigen kracht hoeven te investeren in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, cyber security, sensortechnologie en moderne softwareontwikkeling. De Duits-Nederlandse samenwerking moet ervoor zorgen dat de Europese machinebouwsector profiteert van deze kennisuitwisseling en zo concurrerend kan blijven op wereldniveau.

Bayern und die Niederlande bauen gemeinsam an der Maschine der Zukunft

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Prinz Constantijn van Oranje-Nassau haben am Freitag, den 2. Dezember 2022, in Anwesenheit des Botschafters für Smart Industry, Peter van Harten, das bayerisch-niederländische Fieldlab “Machinery of the Future” eröffnet. Damit beide im Cleantech Innovation Park (CTIP) im bayerischen Hallstadt in der Nähe von Bamberg den Startschuss für eine enge Zusammenarbeit zwischen deutscher und niederländischer Wirtschaft und Wissenschaft, um gemeinsam den Maschinenbau zu digitalisieren.

Im Rahmen des Fieldlab-Projekts wird von den beteiligten Partner aus den Niederlanden und Deutschland eine physische Maschine in Bayern gebaut. Der Digital Twin dieser Maschine wird in den Niederlanden auf dem Brainport Industries Campus in Eindhoven installiert. Das Ziel, die “Maschine der Zukunft” zu bauen, ist, dass KMU nicht selbst in künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Sensortechnik und moderne Softwareentwicklung investieren müssen. Die deutsch-niederländische Zusammenarbeit soll dafür sorgen, dass der europäische Maschinenbau von diesem Wissensaustausch profitiert und international wettbewerbsfähig bleiben kann.