Naar een landelijk ecosysteem van regionale Smart Industry Hubs

Veel regio’s zijn actief met Smart Industry. Regionale coalities van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en werkgeversorganisaties werken samen aan Smart Industry. Alle regio’s gaan een regionale Smart Industry Hub inrichten waar de partijen in de regio in samenwerken en dat het loket voor ondernemers in die regio is voor alle vragen over Smart Industry. Tijdens het Jaarevent Smart Industry hebben het landelijke programmabureau Smart Industry en de regio’s afgesproken nog nauwer samen te gaan werken. Zie hier het nieuwsbericht over deze samenwerking.

U vindt hier informatie per regio met daarbij ook de gegevens van de contactpersonen in de regio.

Regio Oost                        Regio Zuid                  Regio Noord-West

Regio Noord                   Regio West