In Zuid-Holland wordt sinds 2014 samen gewerkt onder de vlag van Slim Gemaakt. Daarin trekken FME, Metaalunie District Noord, InnovationQuarter en HollandInstrumentation, TNO, Kamer van Koophandel, gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland samen op.
Hier vind je meer informatie.

Om de toepassing van Smart Manufacturing in de regio Zuid-Holland te stimuleren en bedrijven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen te helpen met vragen, is het onafhankelijke loket SMITZH opgericht. De partners achter dit initiatief zijn het Ministerie van EZK, de Provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. SMITZH brengt vraag en aanbod op het gebied van Smart Manufacturing bij elkaar en bouwt aan een solide innovatie-infrastructuur voor de regio. Je kunt bij SMITZH terecht voor nieuws, workshops, masterclasses en vouchers voor haalbaarheidsstudies, skillslabs en kiemprojecten.
Hier vind je meer informatie.