Slimme Diensten

Nederlandse productleveranciers ontwikkelen zich tot een serviceprovider die zowel producten als diensten levert of hebben de verdienmodellen van hun serviceorganisatie uitgebreid. Voorbeelden zijn leasediensten met bijbehorende financieringen van hardware producten, maar ook condition-based maintenance door middel van remote monitoring van installaties. Het eerste wordt steeds meer mogelijk door toepassing van bijvoorbeeld Internet of Things (IoT), 5G en blockchain technologie zodat een leverancier die zelf hardware/software bouwt, beheert, onderhoudt en kan terugnemen, alles kan volgen. De ontwikkeling van (digitale) platform oplossingen waarin meerdere toepassingen en meerdere componenten samen komen, spelen hier een belangrijke rol. Een voorbeeld is de inzet van Artificial Intelligence op de verzamelde data van (vele) sensoren voor remote monitoring ten behoeve van voorspellend onderhoud.

De boodschap daarbij is wel dat elk bedrijf, niet alleen in Nederland, maar in alle geïndustrialiseerde landen en niet alleen grote bedrijven, maar alle industriële mkb, met meerdere transformaties tegelijk te maken krijgen. Iedereen – over de hele wereld – is bezig met wat internationaal de vierde industriële revolutie wordt genoemd. Nu stilstaan betekent achteruitgang. Het is aan de ondernemingen en haar mensen zelf om die transformaties te kiezen die de juiste voortgang realiseren.