Doe mee! Op naar een Implementatieagenda Smart Industry 2018 – 2021

Komend half jaar gaan we werken aan een Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021. De contouren van die agenda zijn 6 juli jl. aangeboden aan minister Kamp. Nog meer impact bereiken met Smart Industry is het doel. Uw hulp is daarbij welkom!

In de contouren voor de Implementatieagenda Smart Industry 2018- 2021 staan de ambities en speerpunten beschreven. Er is al veel bereikt en er is een –beweging- op gang gekomen met Smart Industry. Zo zijn er op dit moment al 29 fieldlabs waar publiek-private partijen met elkaar samen werken. Smart Industry voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Het programma heeft succes en het is van groot belang dat we verder investeren in de Smart Industry van Nederland om onze sterke positie veilig te stellen. Dat draagt structureel bij aan het versterken van welvaart en werkgelegenheid én aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Een gezonde (maak)industrie hoort daarbij. Dit kan alleen bereikt worden met een goed opgeleide beroepsbevolking met up-to-date kennis en 21st century skills, ondernemers die businesskansen verzilveren en een overheid die maximaal ondersteunt.”

Smart Industry streeft ernaar om de uitvoering van de huidige Actieagenda verder te professionaliseren en daarbij nog meer samen te werken met de verschillende partners. Bedrijven worden uitgenodigd om mee te sturen en mee te organiseren. Ook willen we de samenwerking met de regio’s verder versterken. Tot slot is het programma gebaat bij een goede verankering in een brede digitaliseringsagenda. De Implementatieagenda Smart Industry 2018- 2021 wordt eind november 2017 uitgebracht.

Meedoen?
Het komende half jaar zullen we de contouren verder gaan uitwerken tot een concrete Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021. Via onze website en nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het verdere proces. Heeft u nu al ideeën? Laat ze ons weten op info@smartindustry.nl.