Cybersecuritybeeld Nederland 2021

Smart Industry Hub Zuid
Cybersecurity en IT risico's

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN 2021) biedt inzicht in de digitale dreiging en de belangen die daardoor kunnen worden aangetast. Het gaat in op de weerbaarheid tegen de digitale dreiging en op de digitale risico’s. Het accent ligt daarbij op de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) vastgesteld. Het NCSC is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. Hier komen tactische en operationele kennis en expertise uit de publieke en private sectoren bij elkaar.


Download het PDF rapport (66 pag. 3.1 MB) via:

Cybersecuritybeeld Nederland 2021

en de bijlage (1pag., 627 KB) via:

Infographic Cybersecuritybeeld Nederland 2021


Voor ondernemers heeft het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de relevante punten samengevat. (Bekijk de samenvatting van het rapport

De infographic geeft in het kort op hoofdlijnen weer dat:

1. De digitale dreiging zich blijft ontwikkelen.

Aanvallen van statelijke actoren en cybercriminelen kunnen organisaties en ketens langdurig schaden. Ze nemen de tijd om netwerken van slachtoffers binnen te komen en brengen daar vaak langere tijd ongezien in door. Ook cybercriminelen kunnen zorgen voor ontwrichting van de maatschappij. Ze zijn vaak net zo vaardig als statelijke actoren, richten zich ook op vitale processen en werken nauw samen met staten.

2. De digitale en fysieke wereld onscheidbaar zijn.

Digitale processen vormen het zenuwstelsel van de maatschappij. Ze zijn onmisbaar voor het ongestoord functioneren van de samenleving.
Het niet naar behoren werken van digitale processen heeft een grote impact. Organisaties kunnen hun werk niet doen, persoonsgegevens komen op straat te liggen en voorzieningen kunnen uitvallen.

3. De weerbaarheid nog steeds onvoldoende is.

Ondanks positieve ontwikkelingen blijkt uit de cyberincidenten die Nederland hebben geraakt dat de weerbaarheid nog niet voldoende is. Basismaatregelen worden niet voldoende genomen, zoals het gebruik van sterke wachtwoorden en het tijdig patchen van kwetsbaarheden. Daarnaast bestaan er grote verschillen in mate van weerbaarheid tussen bedrijven en organisaties.

Wat betekent dit voor uw maakbedrijf?

Gebruik de drie dreigingsscenario’s en beantwoord de kernvragen. Ga na of het scenario zich bij uw organisatie kan voordoen, welke voorbereidingen u heeft getroffen en wat u doet als het onverhoopt misgaat.

Zelf met cybersecurity aan de slag?

Smart Industry Hub Zuid stimuleert hightech- en mkb maakbedrijven om werk te maken van cyberweerbaarheid. Een goede cybersecurity beschermt de continuïteit van uw organisatie. Wilt u ontdekken wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn? Vraag dan een innovatievoucher aan. Daarmee kunt u tegen een gereduceerd tarief kennismaken met de expertise en dienstverlening van het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB). Voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking, neem contact op via: info@cwbrainport.nl