‘Smart Industry’ is een recente ontwikkeling die vergaande gevolgen heeft voor bedrijven en voor medewerkers in de maakindustrie. Door de massieve toepassing van onder andere ICT met een verdergaande integratie en modularisering van productieketens zullen de eisen die aan bedrijven en medewerkers worden gesteld in hoog tempo veranderen. Dit vereist aanpassing van het initiële onderwijs. Maar dat is niet genoeg, minstens net zo belangrijk is de continue ontwikkeling van de werkenden. Dit zijn dan ook de twee hoofdonderwerpen van de skills actielijn.‘Smart Industry’ is een recente ontwikkeling die vergaande gevolgen heeft  voor bedrijven en voor medewerkers in de maakindustrie. Door de massieve toepassing van o.a. ICT met een verdergaande integratie en modularisering van productieketens zullen de eisen die aan bedrijven en medewerkers worden gesteld in hoog tempo veranderen. Dit vereist aanpassing van het initiële onderwijs. Maar dat is niet genoeg, minstens net zo belangrijk is de continue ontwikkeling van de werkenden. Dit zijn dan ook de twee hoofdonderwerpen van de skills actielijn.

1) Aanpassing van het initiële onderwijs
Inmiddels hebben een flink aantal onderwijsinstellingen de uitdagingen die Smart Industry stelt opgepakt. Dit heeft geleid tot aanpassingen van opleidingstrajecten en het aanbieden van specifieke Smart Industry opleidingen (masters, minoren, associate degree trajecten). Prioriteit ligt komende tijd in het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen. Het programmabureau vult hier een ondersteunende rol. Het Lectorenplatform Smart Industry ondersteunt dit proces.

2) Fieldlab Sociale Innovatie
De skills ontwikkeling van werkenden pakken we  op via het Fieldlab Sociale Innovatie. Dit Fieldlab is het initiatief van FNV, CNV, TNO, FME en het ministerie van SZW. Meer over het Fieldlab Sociale Innovatie vindt u hier.

Meer weten?
Binnen het programmabureau is Klaas ten Have trekker van de Actielijn Skills. Heeft u een vraag hierover, stuur een mail aan info@smartindustry.nl.