Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid hebben de handen ineengeslagen om de brede toepassing van standaarden in de Nederlandse maakindustrie te stimuleren.

Doel actieagenda standaardisatie: meer bekendheid, betere internationale positionering

De actieagenda standaardisatie moet het gebruik van standaarden in de Nederlandse industrie bevorderen. Ook moet het helpen om Nederland internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling van nieuwe ICT- en industriestandaarden. Voor het laten slagen van Smart Industry in het Nederlandse bedrijfsleven is het daarom van belang om gericht al bestaande standaarden te benutten – zo nodig aan te passen – en waar nodig nieuwe standaarden te ontwikkelen. De actieagenda is ontwikkeld voor en door het bedrijfsleven in samenwerking met FME, NEN, TNO en het ministerie van Economische Zaken.

 

Download Actieagenda Standaardisatie – NL

Download Actionagenda Standardisation – ENG

 

Ten behoeve van de Standaardisatie agenda heeft TNO een verkenning gedaan naar internationale standaarden op het gebied van Smart Industry. U vindt het rapport hier.

 

Uitleg Standaardisatie
Onderstaande video dient ter ondersteuning van de actieagenda en geeft uitleg over het belang van standaardisatie.

RSM-studenten onderzoeken standaardisatiemogelijkheden in de Fieldlabs

De afgelopen tijd heeft een groep van 25 studenten in de Master-opleiding “Management of Innovation” aan de Rotterdam School of Management de standaardisatievraagstukken in de Smart Industry Fieldlabs onderzocht. Zij deden dat in het kader van een groepsopdracht in het keuzevak “Innovation and Interface Management”, dat eerder dit jaar gegeven werd door Dr. Ir. Hans Schaffers. Dit jaar stond centraal de problematiek van interoperabiliteit en standaardisatie in Smart Industry, en wat dat betekent voor innovatie van producten, processen en businessmodellen. De Actieagenda Standaardisatie die in november 2016 werd gepubliceerd, vormde het uitgangspunt voor de groepsopdracht. Samen met de FME, de NEN, Team Smart Industry en een vijftal Fieldlabs werd een basisopdracht geformuleerd. Deze opdracht luidde: “Ga na hoe de Fieldlabs de mogelijkheden van standaardisatie zo goed mogelijk kunnen benutten en kom met een advies waarmee de Fieldlabs maar ook de Actieagenda Standaardisatie verder wordt gebracht”.

Zie hieronder de resultaten van de onderzoeken die de 25 studenten hebben gehouden bij een vijftal Fieldlabs:
– RSM – 3D Makers Zone
– RSM – Industrial Robotics
– RSM – SCSN
– RSM – Smart Welding Factory
– The Garden

Klik hier voor meer informatie.