De stuurgroep is verantwoordelijk voor het aansturen van de uitvoering van de Actieagenda. Naast de voorzitter is de Stuurgroep aangevuld met zes leden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de verschillende onderdelen uit de Actieagenda. De stuurgroep bestaat uit: