Subsidies en financieringsregelingen

Het aanpassen of uitbreiden van een bedrijf kost vaak geld. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan helpen met subsidies en financieringsregelingen.

Smart Industry, een combinatie van de nieuwste productietechnologie, geavanceerde software en de mogelijkheden van de moderne communicatietechnologie, maakt bedrijven toekomstbestendiger en duurzamer. Door de inzet van digitale en technologische innovaties die elkaar versterken, worden bedrijven toekomstbestendiger en duurzamer.

Bedrijven aanpassen aan deze manier van produceren kost geld. Om de aanpassingen mogelijk te maken, heeft de overheid diverse subsidie- en financieringsregelingen ontwikkeld die kunnen worden ingezet als ondersteuning hierbij.

Tijd

Er bestaan vele verschillende soorten subsidies voor ondernemers. Veel van deze regelingen hebben een duidelijke doelgroep, strenge voorwaarden en een deadline voor een aanvraag. Controleer dus altijd van tevoren of de subsidie of regeling echt past bij uw activiteiten en of u ervoor in aanmerking komt.

Vraag de subsidie aan vóórdat u met uw project begint: meestal wordt er geen subsidie gegeven aan projecten die al zijn opgestart. Andere tips: begin op tijd met uw aanvraag en neem er de tijd voor. Soms moet u een uitgebreid projectvoorstel maken. Ook neemt de behandeling van een subsidieaanvraag soms veel tijd in beslag.

U kunt ook gebruik maken van een subsidieadviseur. Deze helpt bij het vinden en het aanvragen van subsidies. Spreek goed af wat de adviseur voor u gaat doen en welk prijskaartje daaraan hangt. Gemiddeld kost een adviseur 5% tot 15% van het subsidiebedrag.

Regionale, landelijke en internationale subsidie- en financieringsregelingen

Subsidie- en financieringsregelingen zijn op verschillende niveaus te krijgen, te weten op regionaal, landelijk en internationaal niveau.

  • De mogelijkheden per regio vindt u hier
  • Verder bestaan er nationale regelingen zoals de MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) en de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk);
  • Op internationaal gebied is er onder meer Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU.

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft alle subsidies en financiële regelingen handig op een rijtje gezet. Dat overzicht vindt u hier.

Het ENW-brede PPS-fonds van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen

Tot slot: het ENW-brede PPS-fonds voor bottom-up publiek-privaat onderzoek binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen geopend.
Het ENW PPS-fonds biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven (incl. het MKB) en kennisinstellingen binnen de Topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri & Food en ICT.

Voorstellen hiervoor dienen te passen in de kennis- en innovatieagenda(’s) van één of meer van deze topsectoren. Het ENW PPS-fonds kent vier verschillende samenwerkingsvormen, die zijn samengevat in twee aparte calls: de call ENW PPS-fonds 2019 en de call KIEM 2019. Het ENW PPS-fonds stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om gezamenlijk tot innovaties en/of kennisopbouw te komen. Het Fonds financiert daartoe projecten waarin funderend onderzoek wordt uitgevoerd en heeft hiervoor in 2019 rond de 12 miljoen euro beschikbaar.

Het ENW PPS-fonds kent in 2019 twee deadlines voor het indienen van voorstellen:

  • 4 juni 2019
  • 8 oktober 2019

Klik hier voor meer informatie.

Vragen? Bel met de Informatie- en Advieslijn: 088 – 585 2225 of mail naar info@smartindustry.nl