Op woensdag 9 april 2014 is het rapport ‘Smart Industry – Dutch Industry fit for the future’ tijdens een mini-symposium op de Hannover Messe toegelicht en besproken. Eerder deze week namen minister-president Mark Rutte en de Duitse minister van Onderwijs en Wetenschappen Johanna Wanka officieel het rapport Smart Industry in ontvangst.

In het rapport staat het advies een agenda op te stellen die de volgende punten aanpakt:

  • Versneld ontwikkelen en toepassen van nieuwe producten, productietechnologieën en businessmodellen op basis van reeds beschikbare kennis: ‘New business with Smart Industry’.
  • Bevordering van cross-sectorale kennisontwikkeling en –overdracht: ‘New knowlegde with impact for Smart Industry’.
  • Meer kennis en vaardigheden van de werknemers. De arbeidsmarkt vraagt om ‘New skills for Smart Industry’.
  • Het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor de ondersteuning van de Smart Industry-revolutie zoals een excellente ict infrastructuur.

Lees de Engelstalige samenvatting van het rapport Smart Industry.