Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal, daar moet Nederland op tijd op inspelen door Smart Industry.

Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan.

Slimme industrieën kennen een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie. Hierdoor, en door een sterk digitaal geïntegreerde toeleveranciersketen, is het mogelijk voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren. In Smart Industry wordt het mogelijk uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren op basis van nieuwe, deels op elkaar inwerkende, nieuwe technologieën zoals: big dataprocessing, het Internet of Things, nieuwe generatie adaptieve robots, 3D printing, nanotechnologie en miniaturisering en nieuwe sensortechnologie.

Mede door de sterke positie van Nederland in design, systeemontwerp en logistiek biedt deze ontwikkeling veel kansen voor de Nederlandse industrie.

Rapport Smart Industry, Dutch Industry fit for the future

In 2014 werd het rapport ‘Smart Industry, Dutch Industry fit for the future’ gepresenteerd op de Hannover Messe. Dit rapport is opgesteld door de initiatiefnemers van Smart Industry, te weten FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel en Nederland ICT.

Download hier het Smart Industry rapport.

 

Actieagenda Smart Industry

Om de kansen die Smart Industry biedt ten volle te benutten is op verzoek van Minister Kamp van Economische Zaken de Actieagenda Smart Industry opgesteld. Deze bestaat uit drie actielijnen met 14 acties. Sinds 1 januari 2015 wordt deze uitgevoerd door het programmabureau.

Download hier de Smart Industry actieagenda.