Webinar "Smart Factory voor de Procesindustrie"

7 sep 2021
Webinar
Online via MS Teams, 16:00 - 17:00
Smart Industry

De Smart Industrie Hub Noord organiseert maandelijkse Webinars over diverse Smart Industry thema’s. Voor deze maand staat “Smart Factory voor de procesindustrie" op de agenda. 

Programma:

Dit programma is gericht op bedrijven uit de procesindustrie. Wat kan Smart Industry betekenen voor je input van grondstoffen of halffabricaten, wat kan het bijdragen aan het proces zelf en tenslotte: wat kan het betekenen voor je output. We doen dit aan de hand van het thema Advanced Proces Control.

Input: wat kun je doen met nieuwe techniek om beter de kwaliteit van je input te weten. Data delen me je leveranciers, wat koppel je terug aan leveranciers, welke info verwacht je van de je leveranciers, op welk moment, data verzamelen over de historie van de verschillende leveranciers, scannen van de input?

Proces: het modeleren van het proces. Het realtime monitoren van het proces zodat er ook direct kan worden ingegrepen of bijgestuurd als het proces niet optimaal loopt

Output: in plaats van het doen van steekproeven een 100% controle van het eind productie. Hoe kan Smart Industry helpen bij een goede controle op het eindproduct.

Aan dit webinar werken mee: Liam Bouwman (Essity) en Ilse van der Linden (BASF).  Het webinar staat onder begeleiding van SIH-Noord partner NPAL.

Event details

Datum, tijd: 7 sep 2021, 16:00 - 17:00
Kosten: Deelname aan het Webinar is kosteloos voor Noordelijke bedrijven uit de proces- en maakindustrie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van tijd en kennis vanuit de partners van SIH-Noord en financiële ondersteuning van SNN/EFRO, de drie noordelijke Provincies en EZK.
Doelgroep: Voor bedrijven uit de procesindustrie en andere geïnteresseerden in Advanced Proces Control

Andere events