Cybersecurity

Cybersecurity is essentieel

Smart Industry maakt producten slimmer door de inzet van meer software en productieprocessen die ook buiten de bedrijfsgrenzen digitaal aan elkaar worden gekoppeld. De verbinding met het internet kan een bedrijf kwetsbaar maken voor onder andere hacks. De hoogtechnologische industrie is bijvoorbeeld aantrekkelijk voor economische spionage door buitenlandse bedrijven en andere landen.

Een voldoende niveau van cyberveiligheid in producten, processen en in de keten is dus een absolute basisvereiste.

Doe de Cyber Security Scan


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in samenwerking met Smart Industry, TNO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de Cyber Security Scan ontwikkeld. Met deze scan krijgen mkb’ers in de maakindustrie inzicht in de cyberveiligheid van de organisatie en adviezen en tips om deze te beschermen tegen cyberdreigingen.

Advies en tips op maat

  • Vul de vijf onderdelen van de vragenlijst in
  • Inzicht in de digitale weerbaarheid van uw organisatie
  • Concreet advies om uw cybersecurity te verbeteren

Cyber Security Scan

Fieldlabs over cybersecurity


In verschillende Fieldlabs komt het thema cybersecurity aan bod. Met name Fieldlab The Garden houdt zich hiermee bezig.

 

Ga in gesprek met uw ICT-leverancier


Door met uw ICT-leverancier in gesprek te gaan over het onderwerp cybersecurity, vergroot u het inzicht van u en van uw medewerkers op het onderwerp cybersecurity. Dit geldt zowel binnen uw eigen organisatie als binnen de keten waarmee u samenwerkt.

Verder lezen over cybersecurity

Wilt u weten op welke manier u uw bedrijf (nog) beter kunt beveiligen? Lees dan ook deze artikelen:

Wat is Cybercrime?Veilig online ondernemenDoe de Veilig Online Ondernemen CheckIs uw internet up-to-date?