Inclusive Fieldlab

In het Inclusive Fieldlab worden nieuwe technologieën en sociale innovaties ontwikkeld en toegepast die bijdragen aan een betere aansluiting tot de reguliere arbeidsmarkt voor mensen die hier een afstand tot hebben.

Kernactiviteiten

Kennisontwikkeling, vaak in samenwerking met onze partners
Capaciteiten ontwikkeling bij medewerkers en hun begeleiders
Kennisdeling en advies op het gebied van inclusieve innovatie

Smart beamer

Een goed voorbeeld van inclusieve technologie is de smart beamer. De smart beamer is een Operator Support System (OSS) waarin verschillende technologieën worden gecombineerd. Een smart beamer projecteert werkinstructies op de werkplek, dit noem je Augmented Reality (AR). Medewerkers waarvoor leren, onthouden of foutloos taken uitvoeren een uitdaging is, hebben veel baat bij dit handige hulpmiddel. Zo kunnen zij complexere assemblagetaken uitvoeren. De smart beamer leidt de medewerkers stap voor stap door het assemblageproces en corrigeert bij fouten. Op deze wijze worden de mogelijkheden voor mensen met een cognitieve beperking aanzienlijk vergroot. Hierdoor ervaren gebruikers een grotere mate van zelfstandigheid, en neemt hun autonomie op de werkplek toe. Het Operator Support System is bij uitstek geschikt om deze doelgroep ervaring op te laten doen op het gebied van digitalisering en robotisering. Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van zowel werk als medewerker. Dit resulteert uiteindelijk in betere kansen op de reguliere arbeidsmarkt.

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs