Skip to content
privacy policy

Privacybeleid en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van:
Stichting Smart Industry
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
Telefoon 079 353 14 05
Website: www.smartindustry.nl
E-mail: info@smartindustry.nl

Inleiding

Smartindustry.nl stimuleert bedrijven om slimme technologie en digitalisering toe te passen en zo nieuwe kansen te creëren. De website is een webbased kennisontsluitingsplatform. Het platform wil kennis en kunde die is opgedaan door bij het platform betrokken partijen, zoals fieldlabs, hubs en ambassadeurs, bij bedrijven in de doelgroep brengen. Daarnaast wordt het platform ingezet om aan de hand van data en gebruikersgedrag kennis veel vraaggerichter te ontwikkelen en aan te bieden. Voor vraagstukken die te maken hebben met Smart Industry willen wij de bedrijven een concreet actieplan kunnen bieden.

Vanuit het platform zijn regionale EDIH’s, Field Labs en ambassadeurs actief om u te helpen. De EDIH’s (momenteel 5) zijn er voor informatie, advies, klankbord en suggesties voor nuttige contacten, het organiseren van regionale evenementen en ondernemers de weg wijzen naar de Fieldlabs, subsidies, opleidingen en andere faciliteiten. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Momenteel zijn 53 Smart Industry Fieldlabs actief. De ambassadeurs presenteren zichzelf en hun eventuele aanbod gericht op Smart Industry op het platform. Zo vind u altijd de juiste partij om u op weg te helpen met Smart Industry.

Binnen het platform verwerken wij persoonsgegevens. Daarom moeten wij ons houden aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt hieronder lezen waarom wij persoonsgegevens verwerken van bezoekers van de website, wat wij met die gegevens doen, hoe lang wij ze bewaren, etc.

Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Op de website kunt u toegang krijgen tot allerlei informatie over Smart Industry. Het is ons doel om u van de juiste kennis en expertise te voorzien op het gebied van slimme technologie en digitalisering. De informatie binnen de site bieden wij in verschillende vormen aan, bijvoorbeeld door middel van whitepapers, blogs, case studies, webinars, praten met experts en door bijeenkomsten, projecten en andere activiteiten waar u aan kunt deelnemen.

Op verschillende plaatsen binnen de website wordt om (persoons)gegevens gevraagd. Wij vragen op die plaatsen om uw (persoons)gegevens om de volgende redenen:

  • Om u de maandelijkse nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
  • Om met u te kunnen chatten;
  • Om op uw verzoek telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor een adviesgesprek of voor een antwoord op een bepaalde inhoudelijke vraag;
  • Om op uw verzoek informatie toe te sturen.

Voor bovengenoemde activiteiten verwerken wij een of meer van de volgende gegevens: de naam van het bedrijf waar u voor werkt, uw eigen naam, bedrijfspostcode, e-mailadres, uw functie en een telefoonnummer. Een aantal van deze gegevens kunnen ook persoonsgegevens zijn. Daarnaast verzamelen wij gegevens over uw gedrag en activiteiten op onze website en het contact dat u met ons heeft en heeft gehad. Dat doen wij met behulp van ons marketingsoftwareprogramma HubSpot en met behulp van cookies. Denkt u bij gegevens over uw gedrag en activiteiten op onze website bijvoorbeeld aan wanneer u onze site heeft bezocht, welke pagina’s u toen heeft bekeken, of u zich heeft aangemeld voor een evenement, een document heeft gedownload, wanneer u voor het laatst met ons contact heeft gehad, etc.

Wij gebruiken uw gegevens om u van de juiste informatie te kunnen voorzien en met u te communiceren over de manier waarop wij u in uw zoektocht verder kunnen ondersteunen. Dit doen wij per e-mail, telefonisch en met behulp van een chatbot. Met het bijhouden van uw gedrag/activiteiten op ons platform bouwen wij een activiteitenprofiel van u op. Samen met de informatie over de contactmomenten proberen wij meer inzicht te verkrijgen in de specifieke kennis en expertise waar u naar op zoek bent, zodat wij u hier zo goed en gericht mogelijk naartoe kunnen leiden en op het juiste moment. Daarnaast geeft het verzamelen van deze gegevens ons inzicht in de effectiviteit van onze acties en kanalen, waarmee wij ook weer uw vraag en ons aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen en u dus zo goed mogelijk en op het juiste moment van dienst te kunnen zijn. Wij gebruiken de informatie over uw activiteiten op de website ook om te bekijken welke interesses en behoeftes er op groepsniveau zijn (dit heet segmentering). Dit stelt ons in staat ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op grotere groepen geïnteresseerden.

Wij maken gebruik van de marketingsoftware van HubSpot, inclusief de relatiebeheertool (dit is een CRM-systeem). In dit softwareprogramma worden de hierboven genoemde persoonsgegevens opgeslagen.

Wilt u weten hoe HubSpot zelf omgaat met uw privacy, raadpleeg dan haar privacyverklaring via: https://legal.hubspot.com/product-privacy-policy.

Geen verplichting tot verstrekken gegevens

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ons echter geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het wel mogelijk dat wij aan de diensten zoals genoemd in deze privacyverklaring geen of onvoldoende uitvoering kunnen geven.

Waarom wij uw gegevens mogen verwerken

Bij het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om onze diensten zo goed en zo vraaggericht mogelijk aan u te kunnen aanbieden.

Voor e-mail tracking hebben wij eveneens een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om aan u gericht, dat wil zeggen toegespitst op uw behoeftes en interesses en op het juiste moment, onze informatie aan te kunnen bieden en statistieken bij te houden over onze mails en hoe hiermee door de geadresseerden wordt omgegaan.

Voor een aantal verwerkingen vragen wij daarnaast uw toestemming. Als u ons daar uw toestemming voor heeft gegeven, zullen wij u berichten sturen om u onze informatie onder de aandacht te brengen. Zo kunnen wij u wijzen op een whitepaper, case study of een evenement dat mogelijk voor u interessant is of u anderszins helpen bij uw zoektocht naar specifieke kennis en expertise. U kunt uzelf te allen tijde weer afmelden voor deze e-mails. Zie hiervoor de link onderaan iedere mail. Daarnaast vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van een aantal cookies. Wij leggen dit verderop in deze verklaring nog wat uitgebreider uit.

Aan welke partijen geven wij uw gegevens door

Uw (persoons)gegevens worden – als dat nodig is – doorgegeven aan de regionale EDIH’s, Smart Makers Academy en de Fieldlabs, zodat zij u verder van dienst kunnen zijn. Uw gegevens worden doorgegeven aan de EDIH of het Fieldlab in wiens regio uw bedrijf is gevestigd. Bij deze doorgifte hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om uw vraag of verzoek op regionaal niveau in behandeling te geven bij de daarvoor meest geschikte partij.

Omdat wij gebruik maken van HubSpot, worden uw gegevens bij dit bedrijf opgeslagen. HubSpot is in de VS gevestigd. HubSpot heeft een privacy shield certificaat. HubSpot wordt gehost op Amazon Web Services (AWS) in de Verenigde Staten en op het Google Cloud Platform (GCP) in de EU (Frankfurt, Duitsland). Uw persoonsgegevens worden om die reden doorgegeven aan deze partijen.

Ten aanzien van doorgiftes aan partijen in de VS geldt nog het volgende. We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met gevolgen voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen oplossen. We vinden uw privacy belangrijk en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens tot maximaal 2 jaar na uw laatste activiteit op ons platform. Na die periode worden uw gegevens verwijderd. Als u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, kunt u ons uiteraard op ieder moment vragen om uw gegevens te verwijderen.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door onze website.

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies, namelijk de volgende:

  • Functionele cookies:

Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Voor plaatsing van deze cookies hoeven wij u geen toestemming te vragen.

Region

Deze heeft als functie de de regio van bezoeker vast te leggen (oost, noord, etc.) Deze wordt initieel op basis van IP adres van bezoeker gedetecteerd, maar kan door de bezoeker ook gekozen worden. Dit betreft een ’Secure cookie’, en wordt dus alleen naar server verzonden indien er een HTTPS verbinding in gebruik is.

Cookie-consent

Deze cookie bevat welke instelling door de bezoeker is gemaakt in de ‘cookie consent’ popup. Hier wordt dus aangegeven of en zo ja welke soorten cookies de bezoeker wenst te accepteren. Dit is een HTTP only Secure cookie; en kan dus niet door javascript in de browser worden uitgelezen, en wordt alleen naar server verzonden indien er een HTTPS verbinding in gebruik is.

Social Sharing Buttons

De social sharing buttons (deel dit artikel op linkedin, facebook, etc) gebruiken geen cookies. Het kan echter zijn dat indien je inlogt in het betreffende platform om het gekozen item te delen er wel een cookie wordt gezet. Smart Industry kan daar geen invloed op uitoefenen.

  • Analytische cookies:

Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Voor plaatsing van deze cookies hoeven wij u geen toestemming te vragen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en een verwerkersovereenkomst met haar gesloten. De gegevens worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is in het bezit van een Privacy Shield certificaat. De gegevens worden bewaard voor de duur van maximaal 14 maanden, afhankelijk van de cookie.

Omdat wij de cookies van Google Analytics privacyvriendelijk hebben ingesteld, hoeven wij voor plaatsing hiervan geen toestemming aan u te vragen. Wij mogen uw persoonsgegevens voor het beschreven doel gebruiken, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

 

Hubspot

Wij gebruiken cookies van HubSpot om uw surfgedrag te analyseren en ons aanbod te personaliseren. Wilt u weten hoe HubSpot zelf omgaat met uw privacy, raadpleeg dan haar privacyverklaring via: https://legal.hubspot.com/product-privacy-policy.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Als u niet wilt dat op uw computer cookies worden geplaatst, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen dat uw browser de cookies weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg de instructies van uw browser of, indien nodig, de helpfunctie.

E-mail tracking

In de e-mails die u van ons ontvangt, zitten trackingpixels vanuit Hubspot. Deze pixels maken het voor ons mogelijk te zien of u e-mails van ons heeft geopend. Dit heet e-mail tracking. In de mail zit een plaatje met een unieke bestandsnaam. Vaak is dit een minuscule transparante afbeelding die u niet zal opvallen. Zodra u onze mail opent, wordt bij het ophalen van het bestand van de server van de verzender door uw mailprogramma uw IP- of e-mailadres, de unieke bestandsnaam van het plaatje en datum en tijd van opvraging geregistreerd. Als wij een link opnemen in onze e-mails, zit in deze link eveneens een tracker. Zo kunnen wij zien of u op de link heeft geklikt.

Blokkeren e-mail trackers

Wilt u de e-mail trackers blokkeren, dan kan dat. U moet uw mailprogramma dan zo instellen dat dat afbeeldingen niet meer automatisch gedownload worden. Het kan wel zijn dat mails van ons niet meer prettig leesbaar zijn, omdat alle afbeeldingen worden geblokkeerd. U kunt ook zogenaamde extensies installeren in de webbrowser om zo trackers te blokkeren in Gmail. Voor Chrome en voor Firefox is er de applicatie “Ugly Email”. En voor Chrome is er “PixelBlock”. Na het installeren van een van deze applicaties ziet u een oogje bij de e-mail wanneer er geprobeerd wordt het leesgedrag te tracken.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Stichting Smart Industry, t.a.v. de Eveliene Langeveld, Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer, telefoon 079 353 1405. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Gepubliceerd op 23-8-2023