Skip to content

Subsidies

Er zijn veel landelijke en regionale subsidieregelingen beschikbaar waarmee je (een deel van) jouw digitaliseringsactiviteiten kan financieren. Vanuit de overheid, provincies en ontwikkelingsmaatschappijen. Bekijk hier een overzicht. 

Landelijke regelingen

Masterclass Internationale expansie, Europese samenwerking en EU subsidies

2 oktober 202023 15:30 - 18:30

Samenwerken in Europa, starten in het buitenland? De Europese Unie stelt via verschillende subsidie- en financieringsprogramma’s budgetten beschikbaar voor het stimuleren van innovaties en investeringen die een positieve maatschappelijke impact hebben. De programma’s kennen een enorme reikwijdte en bieden ondersteuning van fundamenteel (wetenschappelijk) onderzoek tot uiteindelijke marktintroductie. Voor bijna elk type organisatie binnen diverse sectoren zijn er mogelijkheden. In alle gevallen is een bijdrage aan Europese beleidsdoelen essentieel, prioriteiten liggen hier onder andere op het gebied van Digital en Duurzaamheid (Green Deal).

Ben jij al actief in het buitenland en wil je daar méér uithalen? Wil jij graag op de hoogte blijven van de laatste stand van deze programma’s en hoe de overheden (Europees/Nationaal) je kunnen helpen met subsidies? Neem dan deel aan deze masterclass over buitenlandse expansie en EU subsidies. De masterclass wordt georganiseerd door VNO-NCW Midden i.s.m. Vindsubsidies en Venntiv.

Tijdens deze masterclass hoor je meer over Schoneveld Breeding en hun activiteiten in het buitenland en inspireert MKB Trade Office je aan de hand van enkele praktijkcasussen. Verder zullen Vindsubsidies en Venntiv toelichten wat Europese subsidies inhouden en bespreken zij een aantal succesvolle projecten.

Bron: VNO-NCW Midden
Meer informatie en aanmelden