Smart Industry nieuws

Belangrijke ontwikkelingen in de maakindustrie


thumbnail
thumbnail

Nieuw kabinet moet volop inzetten op Smart Industry

Smart Industry

Fieldlabs zijn succesvol, dus nu doorpakken. Het is aan het volgend kabinet om het programma Smart Industry volop te steunen, zowel financieel als in beleid. De afgelopen periode is er voorgesorteerd op nationaal en Europees beleid, nu moet de uitvoering van het programma voortvarend ter hand genomen worden, vooral in het van belang van het MKB. Die groep bedrijven vindt het nog lastig om vergaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en de organisatie te implementeren. Die oproep aan het volgend kabinet doet programmabureau Smart Industry naar aanleiding van een zojuist gepubliceerd rapport van onderzoeksbureau Dialogic. Het bureau werkt aan innovatievraagstukken in het publieke domein en deed de afgelopen maanden onderzoek naar de stand van zaken rondom Smart Industry.

Redactie Smart Industry
thumbnail

De menskant van Smart Industry: hoe werkt dit?

Smart Industry

Steeds meer slimme technologieën zijn geïmplementeerd binnen productiebedrijven. Dit brengt een efficiënter en effectiever proces met tal van technische en economische voordelen met zich mee. Wat hierin vaak is onderbelicht: het sociale en menselijke aspect van innovatie. Hoe kijkt een medewerker tegen technologieën aan?

Redactie Smart Industry
thumbnail

TNO Monitoring Smart Industry fieldlabs en hubs 2020

Smart Industry

De vandaag verschenen TNO monitor Smart Industry Fieldlabs en Hubs geeft een update over de activiteiten en resultaten van Smart Industry fieldlabs en hubs in 2020. In de monitoring van Smart Industry fieldlabs zijn in 2020 voor het eerst ook de Smart Industry Hubs meegenomen.

Thumbnail author Menno de Haan
thumbnail

Haalbaarheidsstudie Smart Industry Fieldlab SPARK

Smart Industry

Het Smart Industry Fieldlab SPARK Smart Circular Construction (SPARK SCC) moet ook de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen om te komen tot een innovatief bouwproces waarin de transitietrends circulariteit, digitalisering en industrialisatie (4.0) centraal staan. Dit wordt breed door stakeholders onderkend, zo blijkt uit de in 2020 uitgevoerde haalbaarheidsstudie naar de toekomstige invulling van Fieldlab SPARK SCC.

Thumbnail author Menno de Haan
thumbnail

Waarom gaat de implementatie en uitvoering van condition-based maintenance niet sneller?

Smart Industry

Eind 2020 is WCM-projectleider Roland van de Kerkhof gepromoveerd aan de Tilburg University met zijn proefschrift: It’s about time: Managing implementation dynamics of condition-based maintenance. De moeite waard om te bekijken en hier samengevat te lezen in het Nederlands.

Thumbnail author Menno de Haan
thumbnail

Nederlandse industrie investeert in digitale transformatie

Smart Industry

Als er iets is dat wij geleerd hebben van de COVID19-pandemie, dan is het dat digitalisering onmisbaar is en in het belang van verschillende sectoren. Met name in de industriële sector is het belangrijker dan ooit om in digitale technologieën te investeren. Reichelt eletronik gaf in oktober 2020 daarom opdracht aan OnePoll om onderzoek te doen naar de budgetplanning van industriële bedrijven voor 2021. Om te achterhalen hoe sterk Nederlandse industriële bedrijven staan ten opzichte van andere Europese landen in de digitale transformatie. Dit leverde interessante resultaten op. Zeker als je ook naar de resultaten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië kijkt.

Thumbnail author Menno de Haan
thumbnail

Gate2 heeft landelijke primeur voor AI-productietestlijn Cyber Physical Factory

Artificial Intelligence

De Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen lanceert de eerste Cyber Physical Factory (CPF) van Nederland. Een proeftuin waar mkb-ondernemingen en kennisinstellingen samenwerken aan industriële innovatieprojecten. Deze voor Nederland unieke productietestlijn is uitgerust met de laatste kunstmatige intelligentietechnieken, zoals robotica, sensoriek, PLC’s, augmented en virtual reality, digital twin, Internet of Things en 5G.

Thumbnail author Tjerja Geerts
thumbnail

Fieldlab SAMEN officieel Smart Industry Fieldlab

Data verzamelen en ordenen

Het Fieldlab SAMEN werd op 28 januari officieel geopend. Het is een bijzonder Smart Industry Fieldlab. Samen is namelijk het eerste Fieldlab dat in coronatijd wordt geopend en heeft ook een toepasselijke naam in een tijd dat we nauwelijks samen kunnen komen. Maar Samen is ook bijzonder omdat het het eerste Fieldlab is dat niet zozeer rondom een technisch radicale ambitie is opgezet, maar rondom business vernieuwing.

Redactie Smart Industry
thumbnail

Nederland en Duitsland ondertekenen een pact dat nauwe innovatiesamenwerking stimuleert

Internationaal

Donderdag 21 januari hebben Nederland en Duitsland digitaal de Duits-Nederlandse innovatie- en technologiepact ondertekend.

Redactie Smart Industry
thumbnail

Online Track: Circulaire Maakindustrie Brabant

Duurzaamheid

Creëer nieuwe circulaire kansen voor jouw maakbedrijf en ontwikkel een concreet plan om morgen mee aan de slag te gaan.

Smart Industry Hub Zuid