Internet of Things Academy

Stichting Internet of Things Academy draagt bij aan het digitaliseren en innoveren van Nederland door het stimuleren van Internet of Things (IoT) in het bedrijfsleven en in overheids- en onderwijsinstellingen. Dit doen wij door kennis te delen, ideeën te valideren en partijen met elkaar te verbinden.

De IoT Academy helpt organisaties innoveren met behulp van het Internet of Things. Dit doen wij door kennisoverdracht, ideeën te valideren en partijen met elkaar te verbinden om projecten daadwerkelijk te realiseren. Wij zijn daarmee een broedplaats voor bedrijven, ontwikkelaars en onderwijsinstellingen die de mogelijkheden van IoT willen ontdekken.

Door het organiseren van events zoals workshops en meetups creëert IoT Academy bewustzijn en vraag. Daarnaast verbreedt en versterkt IoT Academy de IoT kennisbasis en vaardigheden in de Nederlandse industrie met het aanbod van educatieprogramma’s voor het onderwijs en bedrijfsleven.

IoT implementeren is niet moeilijk. Begin ergens! Bedrijven als BAM, Schiphol en Koninklijke landmacht laten je hun Internet of Things toepassingen zien. https://www.iotacademy.nl/stories

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs