SPARK

UPPS staat voor Ultra Personalized Products and Services. UPPS ontwikkelt nieuwe methoden om gepersonaliseerde producten en diensten te ontwerpen en te produceren.

Uitdaging

Door de digitalisering en allerlei nieuwe technologieën ontstaat ruimte voor vernieuwing van de gebouwde omgeving. SPARK beoogt deze vernieuwing te versnellen door nieuwe technologieën (3D-printing, Internet of Things, robotisering, wearables, Big Data) beschikbaar te maken voor een brede groep van bedrijven, studenten, “gewone” burgers, kunstenaars, etc. Niet alleen door er over te praten, maar door aan de slag te gaan. De makerszone biedt de plek en de infrastructuur, de kennis en het netwerk om samen deze ambitie waar te maken.

Methode

In de nieuwe werkplaats gaat SPARK door met haar vernieuwingsprogramma’s gericht op start-ups, young professionals, studenten, onderzoekers, bedrijven en particulieren. Het fieldlab beoogt straks abonnementen aan te bieden aan bedrijven en personen om gebruik te maken van de 3D-printers, lasersnijders en sensoren die in het lab aanwezig zijn. Daarmee krijgen geïnteresseerden de mogelijkheid om in het fieldlab hun ideeën uit te werken tot concrete prototypes. Met diverse organisatie gaan we aan de slag om ideeën die leven om te zetten naar concrete toepassingen en om nieuwe productieprocessen, betaalbaar en opschaalbaar te maken. Daarnaast organiseert het Fieldlab allerlei events (van workshops 3D-printen tot deelname aan de Den Bosch Data week).

Resultaten

SPARK faciliteerde prachtige projecten zoals de lancering van de eerste biobased voetgangersburg ter wereld, een online, zelf te maken wikihouse, de energieopwekkende gevel van Solarix, een citydeal in samenwerking met WoonConnect, het Hoedemakers healthy home concept, verschillende makerfaires en vele andere projecten. Zo deed SPARK ook onderzoek naar het gebruik van Big Data in de bouw.  Voor de nieuwe werkplaats heeft het fieldlab inmiddels bijna 30 partners om zich heen verzameld waarvan de helft bedrijven.

Contactpersonen

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Naam: Cassandra Vugts
E-mail: cassandra@sparkcampus.nl
Naam: Jasper Sluis
E-mail: jasper@sparkcampus.nl