Circulaire Economie: een introductie door TU Delft

opleiding

Onze mondiale samenleving is niet langer houdbaar. We kennen allemaal de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd: afval, klimaatverandering, schaarste aan hulpbronnen, verlies van biodiversiteit. Tegelijkertijd willen we onze economieën in stand houden en kansen bieden aan een groeiende wereldbevolking.

De (gratis) cursus van TU Delft gaat over het bieden van oplossingen in een circulaire economie: hoe bedrijven waarde kunnen creëren door producten te hergebruiken en te recyclen, hoe ontwerpers verbazingwekkend slimme oplossingen kunnen bedenken en hoe je zelf kunt bijdragen aan de circulaire economie. Je zult leren om opnieuw na te denken over het economische systeem, en daarnaar gaan handelen. Wees een leider in deze grote paradigmaverschuiving! Geef met jouw maakbedrijf vorm aan een meer circulaire toekomst.

De Engelse (gratis) online cursus wordt geleid door TU Delft en is tot stand gekomen met medewerking van the Ellen MacArthur Foundation and het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability.

  • 24/7 toegang tot het cursus materiaal

  • Leer van world-class experts

  • Alle cursus opdrachten/interacties zijn 100% online

  • Studeer zelfstandig op een tijd, plaats wat voor jou het beste uitkomt.

  • Inzet: ca. 3 - 6 hours per week / 7 weeks

  • Certificaat is optioneel verkrijgbaar

Meer informatie over de cursus staat op de website van TU Delft.

Bekijk de (gratis) cursus
/