Engineering Design voor een Circulaire Economie (door TU Delft)

opleiding

Producten en apparatuur om ons heen zijn gemaakt van vele materialen en we staan ​​voor uitdagingen bij het veiligstellen van de aanvoer en de impact die dit heeft op de planeet.

Innovatief productontwerp is een belangrijk aspect van een circulaire economie en kan helpen bij het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen. Deze (gratis) online cursus van TU Delft onderzoekt nieuwe manieren om producten te ontwerpen. Er wordt gekeken naar uitdagingen op het gebied van materiaalvoorziening en materialen. Uitgangspunt is dat de huidige ontwerpbenaderingen leiden tot verspilling, waardeverlies en verlies van hulpbronnen. Afval moet worden geminimaliseerd en producten dienen ontworpen te worden om langer mee te gaan. Zo zullen ze gemakkelijker te hergebruiken, te repareren en te herfabriceren zijn. Het product wordt uiteindelijk afgebroken en gerecycled. Dit is Design for R en staat centraal in deze cursus.

Experts van toonaangevende Europese universiteiten en onderzoeksorganisaties leggen de nieuwste strategieën op het gebied van productontwerp uit. Je leert over de innovatieve manieren waarop bedrijven waarde creëren en tegelijkertijd hun toeleveringsketens veiligstellen door Design for R te integreren.

 • Leer "Design for R"-strategieën: hergebruik, reparatie, herfabricage en recycling.

 • Integreer levenscyclusontwerp in jouw vaardigheden en bedrijfsvisie.

 • Begrijp het strategische belang van de levering en het behoud van grondstoffen.

 • Breng waardecreatie effectief in evenwicht met industriële duurzaamheid.

 • Verbeter jouw strategische ontwerpvaardigheden om betere beslissingen te nemen.

Deze (Engelstalige) cursus is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in productontwerp, innovatieve engineering, nieuwe bedrijvigheid, ondernemerschap, duurzaamheid, circulaire economie en iedereen die denkt dat de huidige manier waarop we vandaag de dag dingen produceren een radicale heroverweging nodig heeft. 

 • Alle cursus opdrachten/interacties zijn 100% online

 • Leer van world-class experts

 • Studeer zelfstandig op een tijd, plaats wat voor jou het beste uitkomt.

 • Inzet: ca. 3 – 4 uur per week / 6 weken

 • 24/7 toegang tot het cursus materiaal

 • Certificaat is optioneel verkrijgbaar

Bekijk de (gratis) cursus
/