Skip to content

DockLab

Docklab zoekt in co-creatie naar digitale oplossingen voor de taaie problemen binnen de energietransitie en wereldwijde supply chains. Onze technische gereedschapskist omvat de ABC van emerging technologies, te weten AI, Blockchain en Connected IoT en onze oplossingen onderscheiden zich door hun collaboratieve business modellen.

1692088112066

De uitdaging

Blockchain maakt het mogelijk om digitale transacties tussen partijen in een keten mogelijk te maken zonder tussenkomst van een derde instantie zoals een bank. De bekendste toepassing is ongetwijfeld de bitcoin maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Blocklab onderzoekt toepassingen in de logistiek en de energie. De eerste is de grootste kracht van de regio Rotterdam, waar het fieldlab gevestigd is, de tweede de grootste uitdaging.

De werkwijze

Docklab ontwikkelt oplossingen in co-creatie met systeemspelers en eindgebruikers en werkt daarbij intensief samen met kennisinstellingen als de TU Delft, Rotterdam School of Management, Universiteit Wageningen, Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Rotterdam.

De resultaten

Sinds haar oprichting in 2017 heeft Docklab een tweetal proof-of-concept naar daadwerkelijke marktintroductie gebracht. De eerste was Distro Energy in 2021; een peer-to-peer energie handelsplatform welke gebruikt maakt van AI en blockchain. Zie https://www.distroenergy.com/. De tweede was QuayConnect in 2023; een digitaal douane management systeem welke import en export van en naar het Verenigd Koninkrijk post-Brexit volledig automatiseert. Zie https://www.quayconnect.io/.  

Onderzoek en ontwikkeling neemt een vooraanstaande plaats in binnen Docklab. Concreet heeft dit geleid tot een drietal patent aanvragen in de Verenigde Staten, Nederland en België op het gebied van blockchain en AI. Naast economische en technische impact draagt Docklab bij aan de maatschappelijke inbedding van technologie; zoals het wetswijzigingstraject welke digitaal eigendomsoverdracht van de eBL mogelijk maakt.

 

Contactgegevens

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Bezoekadres

Delftsestraat 11, 3013 AB, Rotterdam

Contactpersonen