Skip to content

Fieldlab de Peel

Fieldlab de Peel is een netwerkorganisatie van bedrijven uit regio De Peel die samen diverse IoT en AI-toepassingen onderzoeken en toepassen. Hiermee optimaliseren zij hun bedrijfsprocessen en verhogen hun bedrijfsrendement.

De Peel

De uitdaging

De hightech maakindustrie in de regio De Peel wordt gekenmerkt door een groot aandeel mkb-bedrijven. Vaak ligt bij bedrijven de primaire focus op de dagelijkse bedrijfsvoering. Echter door nieuwe productietechnologieën en steeds verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de maakindustrie radicaal. Deze ontwikkeling wordt ook wel de vierde industriële revolutie, industrie 4.0 of kortweg smart industry genoemd.

De werkwijze

De komst van deze vierde industriële revolutie maakt interactie mogelijk tussen ICT, systemen en mensen. Interactie tussen deze (f)actoren gebeurt aan de hand van data. Het bewerken van data leidt tot informatie en inzichten die bestaande bedrijfsmodellen en werkzaamheden in nieuw perspectief plaatsen. Verdienmodellen komen daarmee in een ander daglicht te staan. Dat biedt kansen voor het mkb in onze regio!

De resultaten

Procesoptimalisatie: Data die nu beschikbaar zijn en die nog ontsloten worden omzetten naar informatie die het kennisniveau verhoogd. Met deze kennis kunnen bedrijven hun processen verbeteren.

Ontwikkelen nieuwe business modellen: Met de inzichten in data en de daaruit ontstane kennis nieuwe businessmodellen ontwikkelen.

Contactgegevens

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Postadres

Varenschut 18, 5705 DK Helmond

Contactpersoon