Skip to content

Fieldlab Flexible Manufacturing

Door de toenemende eisen van afnemers moeten fabrikanten van high-tech producten steeds vaker verschillende en complexe producten, met laag volume, tegen zo laag mogelijke kosten produceren. Dat is de grote uitdaging, waarvoor fieldlab Flexible Manufacturing oplossingen ontwikkelt.

Brainport

De uitdaging

Het fieldlab Flexible Manufacturing werkt aan het toekomstbestendig maken van de (maak)industrie. In het fieldlab werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen en demonstreren van flexibele productie automatisering, assemblage, robotisering-en digitaliseringsoplossingen voor flexibele en kwalitatief hoogwaardige klein serieproductie, tegen massaproductie kosten. Het fieldlab doet dit door:

Verhoging van de productiviteit en flexibiliteit door tijdverlies bij de omschakeling van product A naar product B te minimaliseren. Tijdverlies voor omschakeling moet minimaal zijn, omdat dit de kosten verhoogt en dus de winst marges negatief beïnvloedt.
Borging van de kwaliteit door middel van 0-defect productie. Dat wil zeggen geen uitval van de productie, omdat in geval van uitval de productiekosten ook onnodig toenemen en daarmee de winst marges ook onder druk komen te staan.

De werkwijze

De inbreng van producten en productiemethoden in verschillende ontwikkelstadia is zeer welkom in het fieldlab, om de flexibele fabricagetechnologie uiteindelijk in zoveel mogelijk productieomgevingen te kunnen inzetten. Het gaat hierbij om kleinere, flexibele fabrieken die dicht bij de klant zijn gevestigd om industriële banen terug te brengen naar de regio. In het geval van leveranciers bevinden deze fabrieken zich vlakbij de belangrijkste OEM’s. Hoge complexiteit, kleinschalige industrieën, zoals de hightechsystemen en de maritieme sector zijn belangrijke Nederlandse industriële sectoren, waarvan de OEM op wereldniveau opereert. In deze industrieën, zijn flexibele productiemogelijkheden van groot belang.

Tot nu toe vinden alle werkzaamheden op verschillende locaties verspreid over het land plaats, bij de kennisinstituten en bedrijven. In maart 2019 vestigt het fieldlab zich op de BIC campus in Eindhoven. Het fieldlab bestaat uit 20 partners, waarvan 14 bedrijven. Deze partners werken samen aan 12 projecten . Zo wordt onder meer gewerkt aan een pilot voor het robotiseren van enkelstuksproductie aan de kantbank. Bij enkelstuks zijn er twee uitdagingen waaraan de partners werken: de benodigde programmeertijd en de omsteltijd voor de grippers. Daarnaast is een flexibele assemblage cel ontwikkeld waarin mensen en robots kunnen samenwerken. De operator wordt ondersteund door Augmented Reality (AR) werkinstructies. De logistieke aanvoer van onderdelen kan handmatig plaatsvinden of via een AGV. Zowel de aansturing als de fysieke inrichting is er op gericht om snel te kunnen schakelen tussen product A en product B.

Contactgegevens

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Bezoekadres

BIC 1, 5657BX, Eindhoven

Contactpersonen

Gregor van Baars gregor.vanbaars@tno.nl
Gu van Rhijn gu.vanrhijn@tno.nl