Skip to content

Fieldlab Smart Energy Techport

In het Fieldlab Smart Energy Techport werken producenten, onderhoudsfirma’s, toeleveranciers en kennisinstellingen sinds 2018 ( toen fieldbal Smart Maintenance Techport) aan het voorspelbaar maken van faal- en slijtgedrag van onderdelen van industriele installaties. Met behulp van (real time) sensortechnologie en machine learning worden (voorspellende)algoritmes ontwikkeld en onderhoudsmodellen ontwikkeld. Sinds 2023 is de focus verbreed; van Smart Maintenance naar Smart Energy, Met behulp van dezelfde en doorontwikkelde technologie (embedded AI) wordt eveneens procesoptimalisatie, energie- en hinderreductie gerealiseerd op basis van een intensieve samenwerking tussen partijen, zowel in de proefinstallatie als in diverse fabrieken in Noord-Holland. Techport draagt met het Fieldlab bij aan de breed gedragen regionale ambitie om te komen tot realisatie van de eerste groene industriezone van Nederland.

Techport-logo

De uitdaging

Het doel is om het onderhoud volledig voorspelbaar te maken en het productieproces zo in te richten dat de kosten zo laag mogelijk zijn, met zo min mogelijk energieverbruik. Om dit te kunnen realiseren richten de fieldlab partners zich onder meer op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe sensoren, sensorbehuizingen en de betrouwbaarheid van draadloze netwerken. Vervolgens wordt met behulp van deze sensoren data van de installaties afgelezen en zal software worden ontwikkeld en ingepast om realtime data te kunnen analyseren.

De werkwijze

Daarnaast onderzoeken partners hoe het operationele proces aan het asset management proces kan worden verbonden. Het operationele proces staat voor het maken van materiaal met goede kwaliteit, terwijl het asset management zich richt op het in stand houden van de effectiviteit en efficiëntie van de productie. In de praktijk zijn dit twee gescheiden functies, organisaties en mensen. Bij het oplossen van incidenten in productie spelen veel partijen een rol zoals operators, de storingsdienst, de technische dienst, het management en de leveranciers. De koppeling van Just-in-Time (JIT) Maintenance aan Digitalised Asset Management (DAM) is gericht op het reduceren en elimineren van menselijke fouten en wachttijden.

De resultaten

Het Fieldlab is gevestigd in de Tata Academy en zal vanaf 2024 gehuisvest zijn in het nieuwe gerealiseerde Techport Innovation Centre.  Sinds 2018 zijn er in ruim 10 use cases resultaten behaald bij zowel groot- als kleinbedrijf.  Daarnaast is de opgedane kennis vertaald naar een initieel en post-initieel (voor werkenden) onderwijsaanbod op het gebied van Smart Maintenance in samenwerking met ROC Nova College, Hogeschool van Amsterdam en de Tata Academy. Vanaf 2023 start een nieuwe reeks use cases op het domein van energie -efficientie en hinderreductie bij asset owners als Tata Steel, Biscuits International, Strohm, VanderEng, Vezet en Hilton Food Services.

Contactgegevens

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Postadres

Rooswijkweg 61, 1951MH, Velsen-Noord

Contactpersonen

Gerik ten Berge gerik.berge@techport.nl 
Henno van Horssen henno.vanhorssen@techport.nl