Skip to content

Fieldlab Zephyros

World Class Maintenance Fieldlab Zephyros is een initiatief dat de Nederlandse offshore renewable energy sector verenigt (industrie, onderwijs en kennisinstituten) in het bereiken van betere prestaties van het gehele energiesysteem op zee, door het introduceren van onderhoud van wereldklasse. Het doel van Fieldlab Zephyros is het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovaties en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Het ultieme doel: geen onnodige ‘downtime’ en geen noodzaak tot on-site maintenance van de benodigde installaties. Het werken hieraan versnelt de energietransitie, en draagt er aan bij dat energie van zee ecologisch en economisch gezien een concurrerende en duurzame bron wordt. Doel: Op naar zero downtime & zero on-site maintenance.

7d65ac-w250-s

De uitdaging

Offshore windenergie vervult een onmisbare functie voor een duurzame toekomst. De verwachting is dat grootschalige offshore wind vóór 2030 een concurrerende energiebron zal zijn. De Nederlandse industrie kan een essentiële bijdrage leveren door slimme instandhouding van windparken op zee, resulterend in onderhoud, management en beheer van wereldklasse.

De werkwijze

De innovatiegebieden van Fieldlab Zephyros zijn:

  • Veiligheid
  • Conditiemonitoring & Diagnose
  • Remote maintenance (robotica)
  • Control Tower functionaliteit (performance & trend analyse ondersteuning)
  • O&M logistiek
  • Mensarme ontwerpen

Contactgegevens

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Bezoekadres

Boschstraat 35, 4811GB, Breda

Contactpersoon