Skip to content

Fieldlab IQ BLVD

IQ BLVD is een innovatiecluster van en voor de hightech- en maakindustrie. Binnen het clusterfieldlab IQ leren de aangesloten bedrijven van experts en van elkaar.

Met elkaar, het onderwijs en de overheid wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel; deze ijzersterke maakindustrie beter op de kaart te zetten.

Er is een leerkring cyberweerbaarheid en robotisering (oa. cobotpool en cobot expertkring, AMR), waarbij bedrijven samen met studenten de mogelijkheid krijgen om te experimenteren op de werkvloer. Tevens is er een leerkring digital factory waarbij het accent ligt op:

  • Optimalisatie van het interne proces en digitaal veilig verbinden van alle bedrijfsonderdelen
  • Machines en werkstations connected
  • Digitale planning, Real time inzicht in prestaties (kwaliteit, productiviteit, ordervoortgang)
  • Data uit machines, interpreteren tbv procesoptimalisatie
  • Smart working.

IQ BLVD wil doorgroeien naar 50 deelnemende bedrijven in 2025. Informatie over onze deelnemers vind je op Partners - IQ BLVD

IQ BLVD logo

De uitdaging

Slimme Maakindustrie

IQ BLVD is het digitale en fysieke platform voor de maakindustrie in de regio waarin samenwerkingen tot stand worden gebracht, gewerkt wordt aan het vergroten van het open innoverend vermogen, de productietechnologie slimmer en effectiever wordt gemaakt, de verbinding met de kennisinstellingen wordt vormgegeven en talent van buiten wordt aangetrokken. Met als resultaat het realiseren van agglomeratie- en schaaleffecten voor de maakindustrie in onze regio, groei van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven en het aantrekken van talent.

De werkwijze

De ondernemersvraag staat centraal en is leidend. De maakbedrijven gaan op de werkvloer samen aan de slag met deze actuele onderwerpen. Het doel is een beweging op gang te brengen in leerkringen. Enerzijds gebeurt dat doordat de deelnemers zich blijvend anders gedragen door de opgedane kennis en ervaring. Anderzijds moeten de deelnemers ook ruimte krijgen om het geleerde toe te passen in de eigen werkomgeving. Daar willen wij maximaal bij aansluiten.

Voor de actuele leerkringen kijk op IQ BLVD Leerkringen - IQ BLVD

Contactgegevens

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Contactpersoon

Mireille Kinket, directeur, mireille@iqblvd.nl, 06-51581556