Skip to content

Smart Connected Supplier Network

Het Fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network' (SCSN) is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, softwareleveranciers en TNO om de high-tech maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten.

Het Fieldlab richt zich op het met slimme ICT stroomlijnen en verbeteren van het industriële proces. Het moet veel gemakkelijker worden om veilig, betrouwbaar en snel data als product- of ontwerpdata en offerte- en ordergegevens te kunnen delen zonder dat dat belemmerd wordt door de verschillende gebruikte systemen (interoperabiliteit). Het toelevernetwerk waar het Fieldlab zich op richt bestaat uit ca. 300 bedrijven achter grote high-tech bedrijven als ASML, Thales en Philips Healthcare.

Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het koppelen van ict-systemen tussen bedrijven is meestal niet eenvoudig. De huidige praktijk is dat veel bedrijven dit oplossen met handwerk: medewerkers typen informatie uit een binnengekomen order over in het eigen systeem. In het Fieldlab Smart Connected Supplier Network wordt gewerkt aan oplossingen hiervoor. Naar schatting kan een veilige, efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners tot wel twintig procent schelen in kosten en fouten. Het Fieldlab wil ervoor zorgen dat door de hele keten een order van een klant automatisch in het systeem van de leverancier wordt geladen en daar direct kan worden verwerkt. Hiervoor is een standaard voor berichtenverkeer ontwikkeld. Zo creëert het Fieldlab geheel digitaal werkende schakels in de keten, om gegevens eenvoudig en betrouwbaar te delen.

smart-connected-supplier-network-1

De uitdaging

Het doel van dit Fieldlab is om een verbeterde samenwerking mogelijk te maken in de toeleverketen van de ca. 300 bedrijven achter grote hightech bedrijven zoals ASML, Thales en Philips Healthcare, waardoor ze efficiënter en betrouwbaarder gegevens kunnen uitwisselen en de time-to-market verbetert. Dit zal het concurrentievoordeel van het Nederlandse hightech toeleveringscluster voor hoog-complexe, high-mix, low-volume productie vergroten. De betrokken partners werken samen aan onderwerpen als: (1) Eenvoudig data delen, (2) betrouwbaar data delen en (3) interpretatie van gedeelde data.

De werkwijze

Voor een goede gegevens uitwisseling tussen partners in de toeleverketen moet het aantal handelingen om datadeling te realiseren worden teruggedrongen. Dat vraagt aanpassing van de informatie-infrastructuur tussen partijen in de toeleverketen en de security aspecten daarvan. Welke intermediaire structuren zijn er nodig, en hoe zijn deze veilig te maken? Voor de ontwikkelingen van intermediaire structuren wordt samengewerkt met de Duitse International Data Space Association (IDS). Binnen de IDS werken ontwikkelaars van nieuwe smart services, ICT-bedrijven en maakbedrijven, samen aan een open referentie-architectuur. Die moet het mogelijk maken om zelf in controle te blijven over het gebruik van eigen data, waarbij het tegelijkertijd wel makkelijk blijft om verbindingen te leggen (‘plug & play’).

Op het gebied van Product Life Cycle Management (PLM) werkt Smart Connected Supplier Network samen met het Nederlandse fieldlab the Garden. Tevens werkt Smart Connected Supplier Network samen met fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML) omtrent data uitwisseling rondom logistieke informatiestromen.

Resultaten

Er wordt goede vooruitgang geboekt door de partnerbedrijven aan het aanpassen van de ICT applicaties. Ook het aantal schakels dat geheel digitaal werkt en het aantal deelnemers bereiden zich als een olievlek uit. Ondertussen wordt ook het beheer en de onderliggende techniek professioneel ingericht. Daarnaast beoogt het fieldlab naast de huidige berichtenstroom (orders, facturen, logistiek etc) een nieuw onderdeel te starten voor het delen van productinformatie.

Contactgegevens

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Contactpersonen

John Blankendaal, managing director - j.blankendaal@brainportindustries.nl 

Peter Laloli - peter.laloli@tno.nl 

Sam Helmer - sam.helmer@tno.nl