Hubs

Hub Noord

Smart Industry is een belangrijk thema voor Noord-Nederland. Naast de Noordelijke Fieldlabs (Region of Smart Factories, 5Groningen, Technologies Added en Smart Dairy Farming) is er een initiatiefgroep, die bestaat uit FME, KvK, Metaalunie District Noord, NOM en TNO. Deze groep organiseert gezamenlijk de Noordelijke Smart Factory Tour.

Hub Noordwest

De Smart Industry Hub Noordwest heeft als doel om zoveel mogelijk ondernemingen in de technologische sector in Noordwest Nederland (provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) actief mee te nemen in en te laten deelnemen aan Smart Industry activiteiten. Hierbij helpt de Hub ondernemers zowel bij het bewust worden als bij het verzilveren van de kansen die digitalisering en technologische innovatie bieden. Op deze manier zullen steeds meer ondernemingen actief hun innovatievermogen en concurrentiepositie in de maakindustrie verbeteren. De Smart Industry Hub bouwt voort op bestaande initiatieven en projecten en werkt nauw samen met kennisinstellingen, overheden en bedrijven om digitalisering aan te jagen op thema’s als Smart Maintenance, Artificial Intelligence, cybersecurity, digital twins en Internet of Things.

Hub Oost

Oost-Nederland Overijssel en Gelderland hebben een goede uitgangspositie om te profiteren van de kansen die Smart Industry biedt. Naast een sterk kennis- en innovatiecluster op HTSM gebied (High Tech Systemen en Materialen) en een (hightech) maakindustrie is de regio goed voorgesorteerd op een aantal strategische groeisectoren. Aanjager BOOST is de aanjager voor Smart Industry in Oost-Nederland. Snelheid en daadkracht zijn daarbij van belang. Met 6 strategische thema’s hebben ondernemers uit de maakindustrie de prioriteiten voor de komende jaren aangegeven. Ondernemers, onderwijsinstellingen, intermediairs en de overheid werken als eenheid in verschillende projecten aan het realiseren van een concurrerende, sterke en duurzame maakindustrie in Oost-Nederland. Actieagenda BOOST heeft een Actieagenda waarmee het Smart Industry in de Oost-Nederlandse bedrijfscultuur helpt te integreren. Smart Industry maakt productieprocessen efficiënter, flexibeler, duurzamer en meer op maat. Het biedt nieuwe kansen voor ondernemers.

Hub Zuid

De nadruk binnen de actieagenda in Noord-Brabant ligt bij het provinciale Innovatieprogramma Hightech Systemen & Materialen 2017-2020. In Limburg ligt de focus op de door LIOF uitgevoerde programma’s Limburg Makers en Limburg Logistiek. Het initiatief voor de samenwerking op het gebied van Smart Industry Zuid-Nederland komt van BOM / LIOF, Provincie Noord-Brabant / Provincie Limburg, KVK, TNO, FME / Metaalunie District Zuid en Brainport Development. Data Value Center Smart Industry Daarnaast is de regio Zuid initiatiefnemer van het Data Value Center Smart Industry (DVC-SI), waar bedrijven worden geholpen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen waarbij gebruik wordt gemaakt van data. Oprichters van het DVC-SI zijn BOM, Brainport Development, Brainport Industries, FME, Jheronimus Academy of Data Science, Koninklijke Metaalunie, SURFsara en TNO. Op www.smartindustry.nl/datavaluecenter is meer informatie over dit initiatief te vinden.

Hub Zuid-west

Smart Manufacturing - Industriele toepassingen in Zuid-Holland. Voor alle ondernemers die sneller, goedkoper, duurzamer of hoogwaardiger willen produceren door middel van digitalisering. Werk jij voor een Zuid-Hollands maakbedrijf of technologische toeleverancier en wil je sneller, schoner en goedkoper produceren? Wij verbinden je graag aan voor jou interessante fieldlabs en maken je wegwijs in de beschikbare tools, opleidingen en subsidies die er zijn om met Smart Manufacturing aan de slag te gaan. Wij zijn SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassing Zuid-Holland), de Smart Industry Hub van Zuid-Holland. Wij brengen vraag en aanbod lokaal bijeen om de praktische toepassing van slimme technologieën te bevorderen. Denk hierbij aan robots, 3D-printen en sensoren. Slimme maaktechnologieën waarmee je sneller, goedkoper en efficiënter kunt produceren.