Hubs

Hub Noord

De Smart Industrie Hub Noord is er voor álle noordelijke bedrijven (Groningen, Friesland en Drenthe) in de proces- en maakindustrie. Dus voor grote EN voor kleine bedrijven, voor de koplopers maar ook voor bedrijven die nog moeten beginnen met digitalisering en Smart Industry. Het programma is opgezet als een menu waar je als ondernemers zelf een keuze kunnen maken. Zo kunnen je bijvoorbeeld het hele programma doorlopen, maar ook onderdelen ervan.

Hub Noordwest

De Smart Industry Hub Noordwest heeft als doel om zoveel mogelijk ondernemingen in de technologische sector in Noordwest Nederland (provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) actief mee te nemen in en te laten deelnemen aan Smart Industry activiteiten. Hierbij helpt de Hub ondernemers zowel bij het bewust worden als bij het verzilveren van de kansen die digitalisering en technologische innovatie bieden. Op deze manier zullen steeds meer ondernemingen actief hun innovatievermogen en concurrentiepositie in de maakindustrie verbeteren. De Smart Industry Hub bouwt voort op bestaande initiatieven en projecten en werkt nauw samen met kennisinstellingen, overheden en bedrijven om digitalisering aan te jagen op thema’s als Smart Maintenance, Artificial Intelligence, cybersecurity, digital twins en Internet of Things.

Hub Oost

Hub Oost (BOOST) is de aanjager voor Smart Industry in Oost-Nederland. Overijssel en Gelderland hebben een goede uitgangspositie om te profiteren van de kansen die Smart Industry biedt. Naast een sterk kennis- en innovatiecluster op HTSM gebied (High Tech Systemen en Materialen) en een (hightech) maakindustrie is de regio goed voorgesorteerd op een aantal strategische groeisectoren. Met 6 strategische thema’s hebben ondernemers uit de maakindustrie de prioriteiten voor de komende jaren aangegeven. Ondernemers, onderwijsinstellingen, intermediairs en de overheid werken als eenheid in verschillende projecten aan het realiseren van een concurrerende, sterke en duurzame maakindustrie in Oost-Nederland.

Hub Zuid

Smart Industry Hub Zuid is hét centrale aanspreekpunt voor alle ondernemers in de maakindustrie in Brabant, Zeeland en Limburg. Met de slimme inzet van nieuwe maak technologieën als robots, 3d-printen, Augmented/Virtual Reality, sensoren, data/digitalisering en artificial intelligence helpen we jou veel sneller, goedkoper, duurzamer, efficiënter produceren én onderhoud plegen. Via onze Fieldlabs en het Data Value Center - Smart Industry kun je dit zelf al ervaren. We inspireren, verbinden en helpen om de praktische toepassing van smart industry technologieën en oplossingen voor jou te bevorderen. Onze experts helpen je graag verder met innovatie-advies, scans/tools, voucher-regelingen, opleidingsmogelijkheden en de ontwikkeling van nieuwe (datagedreven) diensten en duurzame verdienmodellen om de concurrentiepositie van jouw maakbedrijf te versterken.

Hub Zuid-west

Werk jij voor een Zuid-Hollands maakbedrijf of technologische toeleverancier en wil je sneller, schoner en goedkoper produceren? Wij verbinden je graag aan voor jou interessante Fieldlabs en maken je wegwijs in de beschikbare tools, opleidingen en subsidies die er zijn om met Smart Manufacturing aan de slag te gaan. Wij zijn SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassing Zuid-Holland), de Smart Industry Hub van Zuid-Holland. Wij brengen vraag en aanbod lokaal bijeen om de praktische toepassing van slimme technologieën te bevorderen. Denk hierbij aan robots, 3D-printen en sensoren. Slimme maaktechnologieën waarmee je sneller, goedkoper en efficiënter kunt produceren.