Hub Noord

Na een aantal succesvolle Smart Factory Fieldlabs hebben alle Noordelijke organisaties de handen ineen geslagen om samen met de industrie in onze regio de volgende stap te zetten. We gaan beginnen met de Smart Industry Hub Noord Nederland!

De Smart Industry Hub Noord is er voor álle noordelijke bedrijven in de maakindustrie en de procesindustrie. Dus voor grote en voor kleine bedrijven, voor de koplopers maar ook voor bedrijven die nog moeten beginnen met digitalisering en Smart Industry.

Programma

Het programma van de Smart Industry Hub is opgezet als een menu waaruit je een keuze kunt maken. Je kunt het hele programma doorlopen, maar ook onderdelen eruit. Voor de meeste activiteiten is deelname kosteloos. De inhoudelijke invulling afhankelijk is van de voorkeuren en de vragen die ondernemers hebben

 • Je krijgt voorlichting over Smart Industry en Digitalisering. Dit kan via een gesprek op het bedrijf en via Smart Factory Workshops.
 • We hebben een Smart Factory Assesment samengesteld waarmee je kunt vaststellen hoe ver jouw bedrijf staat ten aanzien van Smart Industry en welke stappen je kunt gaan zetten.
 •  Je kunt samen met een expert je eigen Smart Industry stappenplan uitstippelen en een investeringsplan maken.
 • Er komen masterclasses om in kleine groepen bedrijven specifieke thema’s worden uitgewerkt. Denk daarbij aan masterclasses over 3D-printen of nieuwe verdienmodellen.
 • Er komen netwerkbijeenkomsten waar bedrijven die bezig zijn met Smart Industry elkaar kunnen ontmoeten en kunnen kennismaken met aanbieders van Smart Industry-oplossingen. Dit netwerk wordt georganiseerd in deelcluster die elk hun eigen Smart Factory dynamiek kennen: maakbedrijven, toeleveranciers, machinebouwers, procesbedrijven en technologie-aanbieders.
 • Je kunt met experts en technologie-aanbieders ‘de hei op’ om een blauwdruk te ontwikkeling van jouw eigen Smart Factory.
 • We gaan bedrijven helpen om aan te sluiten bij de grote Europese Smart Industry programma’s.
 • We gaan samen met alle onderwijsinstellingen een actieplan opzetten voor onderwijs.
 • En we gaan innovatieprogramma’s organiseren rond specifieke thema’s, denk aan Smart Industry voor de foodsector of Smart Industry voor de energietransitie. Onderwerpen genoeg.

Een belangrijk onderdeel van de Smart Industry Hub zijn de zogenaamde “Skillslabs”. Dit zijn demo-locaties waar bedrijven Smart Industry-oplossingen kunnen bekijken en uitproberen. We gaan er ook werknemers bijscholen in digitale competenties en studenten opleiden. De Skillslabs worden opgezet als samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs – mbo, hbo en de universiteit. Er komen drie Skillslabs in Noord Nederland: in Drachten, Groningen en Emmen. Voor iedereen bijna om de hoek dus. Ze brengen we Smart Industry naar de bedrijven toe.

Één Noordelijk platform

We willen in Noord Nederland één herkenbaar platform hebben voor digitalisering en Smart Industry. Samen staan we sterker. Daarom hebben alle Noordelijke organisaties via de Smart Industry Hub de handen ineen geslagen.

 • Dit zijn de branche organisaties FME en de Metaalunie.
 • NPAL richt zich specifiek op bedrijven uit de procesindustrie.
 • De vier Noordelijke Fieldlabs doen natuurlijk ook mee. Dit zijn “Region of Smart Factories”, Technologies Added in Emmen, 5G-Groningen en het Innovatiecluster Drachten
 • Evenals Ynbusiness in Friesland en Ik Ben Drents Ondernemer in Drenthe.
 • Het onderwijs opent de deuren naar het Smart Industry tijdperk, dus alle onderwijsinstellingen nemen deel aan de Hub. Dat zijn de RUG, en onze hbo’s, dus de Hanzehogeschool en NHL Stenden. Deelname van de kennisinstellingen wordt gecoördineerd vanuit Northern Knowledge. Ook het mbo wordt aangesloten.
 • De NOM coördineert het programma totdat de Smart Industry Hub als zelfstandig samenwerkingsverband verder kan.
 • De Hub wordt natuurlijk ondersteund door de provincies en door het ministerie van EZK, en mede mogelijk gemaakt door een mooie subsidie van het SNN.

Andere organisaties zullen zich de komende jaren zeker bij de Hub gaan aansluiten. Iedereen die een bijdrage kan leveren aan Smart Industry en digitalisering van de Noordelijke economie is welkom om mee te doen.

Van bedrijven voor bedrijven

Overigens zit expertise over digitalisering en Smart Industry vooral bij de bedrijven zélf. We zien in Noord Nederland steeds meer bedrijven die interessante “Smart Industry oplossingen” aanbieden. Deze komen uit de hoek van it- en software, industriële automatisering en machinebouwers, equipementleveranciers, aanbieders van digitale producten – bijvoorbeeld ERP, boekhouding of marketing, aanbieders van big-data oplossingen of kunstmatige intelligentie, ingenieursbedrijven en ervaren smart factory-consultants.

Deze “technologie aanbieders” kunnen digitalisering van onze industrie in een stroomversnelling brengen. Zo gaan we dat ook organiseren, door vraag en aanbod in kaart te brengen en op een slimme manier aan elkaar te koppelen. Dus het is “Van bedrijven voor bedrijven.” Zo moet onze Smart Industry Hub gaan werken.

Kick-off 25 september

De kick-off van de Smart Industry Hub Noord vind plaats op vrijdag 25 september. Het wordt een online bijeenkomst van 9:00 tot 10:00 uur. 

Tijdens de kick-off gaan we uitleggen wat je van de SIH Noord kan verwachten. We laten drie voorbeelden zien van bedrijven die al flink bezig zijn met Smart Industry (Betech, ZiuZ en Cosun) en je kunt kennismaken met het SIH-team. We doen ook wat officiële handelingen, want het is natuurlijk wel de formele start. In één uur kom je dus alles te weten.

De kick-off vind plaats bij JB Besturingstechniek in Oosterwolde en wordt integraal uitgezonden. Klik hier om aan te melden.

Waarmee kunnen wij je verder helpen?

Diensten

Diensten overzicht Evenementen overzicht

Fieldlabs

thumbnail

Region of Smart Factories

Smart Industry

De Noordelijke maakindustrie moet ingrijpend veranderd worden, daarom ontwikkelen 40 partners uit Noord-Nederland samen de Fabriek van de toekomst met het fieldlab ROSF.

thumbnail

5groningen

Automatisering

De 5G proeftuin in Noord-Groningen is het fieldlab voor 5G, de nieuwste generatie mobiel internet. 5G heeft veel potentie in termen van snelheid, verzenden van grote hoeveelheden data, betrouwbaarheid, aantal verbonden apparaten (Internet-of-things) en batterijduur. 5G is nog volop in ontwikkeling en telecombedrijven werken hard aan nieuwe antennes en sensoren.

thumbnail

Innovatiecluster Drachten

Big Data en AI

Innovatiecluster Drachten is een internationaal werkend ecosysteem van samenwerkende High Tech bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland die vooroplopen met innovaties en concurrerend zijn in de wereldmarkt. Onze bedrijven werken samen aan de oplossingen voor de grote uitdagingen van de toekomst. Wij noemen dit de Big 5 van de High Tech: 3D metal printing; unieke combinatie van 3D printing, fundamentele metaalkennis en (ECM )postprocessing technologieën; Remote sensoring en big data; het op afstand verbinden van apparaten, instrumenten en machines en data verzamelen, overbrengen, opslaan, analyseren en handelen; Robotics; het ‘manarm’ of zelfs ‘manloos’ laten functioneren van high tech systems bij klanten en in fabrieken; Visual intelligence; unieke combinatie van cameratechnieken, big data en neurale netwerken; All electric propulsion; 100% emmissieloos aandrijven van systemen door elektrische aandrijftreinen inclusief high performance PV (100% renawable).

Fieldlab overzicht
Ontdek de fieldlabs in de smart industry hub-Noord
Projecten overzicht

Stakeholders

Logo TNO
Logo FME
Logo Koninklijke Metaalunie
Logo NOM
Logo Rijksuniversiteit Groningen
Logo TNO

Ambassadeurs

Logo Rovecom
Logo ICTRecht
Logo Viraad
Logo YP Your Partner B.V.
Logo KxA
Logo Software Borg Stichting

Contactpersonen

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Naam: Hans Praat
Functie: Hub Coördinator Noord
E-mail: praat@nom.nl
Foto contactpersoon
Naam: Leo van der Burg
E-mail: leo.van.der.burg@fme.nl