Hub Noordwest

De Smart Industry Hub Noordwest heeft als doel om zoveel mogelijk ondernemingen in de technologische sector in Noordwest Nederland (provincies Noord-Holland,

Flevoland en Utrecht) actief mee te nemen in en te laten deelnemen aan Smart Industry activiteiten. Hierbij helpt de Hub ondernemers zowel bij het bewust worden als bij het verzilveren van de kansen die digitalisering en technologische innovatie bieden. Op deze manier zullen steeds meer ondernemingen actief hun innovatievermogen en concurrentiepositie in de maakindustrie verbeteren. De Smart Industry Hub bouwt voort op bestaande initiatieven en projecten en werkt nauw samen met kennisinstellingen, overheden en bedrijven om digitalisering aan

te jagen op thema’s als Smart Maintenance, Artificial Intelligence, cybersecurity, digital twins en Internet of Things.

Waarmee kunnen wij je verder helpen?

Fieldlabs

thumbnail

Automated Composites and Metal Manufacturing and Maintenance (ACM3)

Smart Industry

Als MKB bedrijf je innovatieve ideeën concretiseren op het gebied van licht gewicht systemen zonder dure investeringen in de benodigde apparatuur, dat maakt fieldlab ACM3 mogelijk. De focus van het fieldlab is op composieten, metaal en onderhoud.

thumbnail

3D Makers Zone

Smart Industry

Fieldlab 3D Makers Zone biedt haar partners infrastructuur, netwerken, projecten en kennis over toepassing in productieprocessen variërend van 3D-printing, Internet of Things, tot robotisering, wearables, blockchain en Big Data.

thumbnail

3D Medical

Smart Industry

Fieldlab 3D Medical ontwikkelt oplossingen voor gepersonaliseerde zorg door middel van digitalisering van de chirurgie met technologieën zoals workflow ontwikkeling, 3D Imaging, 3D (bio) Printing, AI, Computer navigatie en Robotica. Dit doet zij in samenwerking met partners.

thumbnail

Techport

Smart Industry

Techport is recent gestart met als onderwerp: nieuwe onderhoudsmodellen, waarin voorspellingen gedaan kunnen worden over fouten en afwijkingen van lagers, rollen, pompen en motoren van fabrieksinstallaties in de procesindustrie. Data, die verzameld is met behulp van sensoren wordt geanalyseerd en gekoppeld aan informatie over de productie, planning en kwaliteit.

thumbnail

Inclusive Fieldlab

Smart Industry

In het Inclusive Fieldlab worden nieuwe technologieën en sociale innovaties ontwikkeld en toegepast die bijdragen aan een betere aansluiting tot de reguliere arbeidsmarkt voor mensen die hier een afstand tot hebben.

thumbnail

BouwLab R&Do

Smart Industry

BouwLab R&Do is opgericht om nieuwe innovaties en technische mogelijkheden te onderzoeken en direct laagdrempelig toepasbaar te maken binnen de bouw. Pionieren kun je nu eenmaal het beste in teamverband.

Fieldlab overzicht
Ontdek de fieldlabs in de smart industry hub-Noordwest
Projecten overzicht

Ambassadeurs

Logo Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Logo Provincie Noord-Holland
Logo Provincie Flevoland
Logo Provincie Utrecht
Logo Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Logo Provincie Noord-Holland

Contactpersonen

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Naam: Amber Fiechter
E-mail: amber.fiechter@fme.nl
Foto contactpersoon
Naam: Bouke Veldman
Functie: Hub Coördinator Noordwest
E-mail: veldman@horyzon.nl
Foto contactpersoon
Naam: Monique van der Voort
E-mail: voort@metaalunie.nl