Kennisbank:
waar wil je meer over weten?
Roadmaps

thumbnail
icon

Smart Industry Roadmap 2018

Smart Industry

Dit NWA/HTSM/ICT1 document bestaat uit twee delen. Deel 1 beschrijft Smart Industry en de transformatie uitdagingen voor bedrijven. Het is in het Nederlands geschreven voor ondernemers en algemeen geïnteresseerden, van nationale overheid, regio’s en steden die de productiviteit willen vergroten tot aan het algemeen publiek met de indieners van de vele NWA vragen uit 2016. Deel 2 is in het Engels en is bestemd voor onderzoekers en programmaleiders. Het beschrijft de kennisvragen of onderzoeksagenda (knowledge challenges) voor de wetenschappelijk wereld die nodig zijn om de transformaties mogelijk te maken.

thumbnail
icon

Smart Industry Implementatieagenda 2018 - 2021

Strategie, concurrentiekracht en innovatie

De agenda bevat vijf actielijnen die ervoor moeten zorgen dat de versnelling tot stand komt: 1. Oprichten van een assessmentprogramma en expertisecentrum waarin bedrijven meer en gerichter aan de slag te laten gaan met Smart Industry. 2. Versterken van de samenwerking tussen Fieldlabs in dezelfde regio met Smart Industry Hubs 3. Ontwikkelen van nieuwe kennis door middel van een nieuwe Smart Industry roadmap. 4. Start van programma mensgerichte technologie waarin mensen ondersteund worden met nieuwe technologie en ontwikkelen van ieder Fieldlab tot een SkillsLab om een leven lang leren te faciliteren. 5. Start van programma data delen, waarin de programma’s cybersecurity, en data value centre worden uitgevoerd.

thumbnail
icon

Roadmap Smart Industry Skills@Scale

Multidisciplinair werken

Deze roadmap biedt een plan om op te schalen naar 70.000 lerende vakmensen per jaar op het gebied van digitale vaardigheden. Met dit plan geven we invulling aan de ambitie om het levenlang digitaal ontwikkelen voor vakmensen concrete handen en voeten te geven.

Overzicht