Skip to content

Alles over Data & Digitalisering in de maakindustrie

Digitalisering en data kan je niet los van elkaar zien. Om betekenis te geven aan de beschikbare data is de hamvraag: op welk punt in de organisatie kunnen data waarde toevoegen? Als je start met het in kaart brengen van de meest relevante thema’s, weet je welk onderwerp je het eerst moet oppakken. In dit blog nemen we deze thema’s met je door.

Data & Digitalisering

Door de digitalisering van bijvoorbeeld machines, sensoren, en PLC’s, hebben en gebruiken bedrijven steeds meer data om hun operationele processen draaiende te houden en te optimaliseren. Die data zijn essentieel voor ondernemers, want goede en betrouwbare data leidt tot meer inzichten en kan je gebruiken om beter sturing te geven. Daardoor kun je de juiste keuzes maken richting de toekomst.

Data vormt als het ware de basis voor je digitaliseringsstrategie. In een ideaal scenario ben je een organisatie die beslissingen neemt op basis van data die je hebt bewerkt tot inzichten. Om betekenis te geven aan de beschikbare data is de hamvraag: op welk punt in de organisatie kunnen data waarde toevoegen? Als je start met het in kaart brengen van de meest relevante thema’s, weet je welk onderwerp je het eerst moet oppakken. In dit blog nemen we deze thema’s met je door.

data en digitalisering in de maakindustrieDigitalisering in de maakindustrie

In de maakindustrie speelt digitalisering een rol binnen alle afdelingen — van engineering tot productie en sales en marketing. Zoals bij:

  • Het ontwerpen van producten met behulp van software.
  • Het digitaliseren van het productieproces: waaronder robots in de fabriekshal, predictive maintenance en het inrichten van de productieomgeving met software.
  • Het inzetten van slimme sensoren en het analyseren van data in het ontwerp- en productieproces.
  • Inzicht krijgen met een digitale toeleverketen, nauwkeurige voorspellingen te doen, processen automatiseren en de klanttevredenheid vergroten.
  • Digitalisering van het koopproces om meer inzicht te krijgen over (potentiële) klanten en de juiste personen te aan te spreken op het juiste moment in het koopproces.

Kortom, het is duidelijk dat digitalisering in de maakindustrie complexe materie is. Logisch dat veel ondernemers — onder andere door onvoldoende kennis over digitalisering — worstelen met de vraag waar ze het beste kunnen beginnen en hoe ze digitale ontwikkelingen kunnen vertalen naar de business om de strategie van de toekomst vorm te geven.

De eerste vraag is dus, waar begin je met digitaliseren? Deze vraag is uitgebreid onder de loep genomen door PIT in het blog: Waar begin je met digitaliseren - Luister naar de kat: https://pit-digitaletransformaties.nl/waar-begin-je-met-digitaliseren-luister-naar-de-kat/

Financiering en rendement

Bij het digitaliseren van data gaat het linksom of rechtsom ook over investeringen. Dus de vraag “Wat levert het op?” is gerechtvaardigd. In alle keuzes die je maakt of gaat maken om dit te realiseren, draait het om één ding: draagt het bij aan het verhogen van het duurzame verdienvermogen van de organisatie? Stel jezelf de vraag waar de meeste winst is te halen en op welke manier je hier met digitalisering de kosten naar beneden kunt halen of je marge kunt verbeteren, om uiteindelijk meer winst te generen.

Met behulp van een haalbaarheidsonderzoek kan je strategische keuzes maken en onnodige kosten voorkomen. Hoe je een haalbaarheidsonderzoek opzet lees je in het blog Digitaliseren? Dit is de gouden tip voor een haalbaarheidsonderzoek opzet

Beslissingen nemen op basis van data

Als je een organisatie bent die beslissingen neemt op basis van data die je hebt bewerkt tot inzichten, dan leidt dat tot meer klantwaarde. De kans dat je als ondernemer de druk ervaart om ‘iets’ met de beschikbare data te doen is dan ook groot.

Maakbedrijven hebben een schat aan data liggen, maar in de praktijk is heel veel nog niet ontgonnen. Hoe geef je betekenis aan de beschikbare data, hoe maak je de trends in de data zichtbaar en doe je er iets waardevols mee? Waar begin je? Data zonder betekenis is namelijk nutteloos, maar een effectieve toepassing van data kan (enorme) verbeteringen brengen.

Om je te inspireren, bespreken we in het blog 6 Big Data voorbeelden en concrete tips voor de industrie een aantal praktijkvoorbeelden waarmee je kan verslimmen door Big Data.

Automatisering

Automatisering is een voorwaarde om succesvol te digitaliseren. Maak daarom een analyse van het huidige productieproces: welke stappen worden doorlopen, waarom doen we dit op een bepaalde manier en kan dat niet makkelijker, beter en efficiënter? Bepaal waar automatisering kan helpen. Een slimme manier is om te analyseren waar in het proces nog veel denkwerk en overleg nodig is en wat hier al standaard aan is.

Disselhorst Metaal is een bedrijf dat al flinke stappen heeft gezet in het slim combineren van automatisering en vergaande analyse van data binnen hun werkproces. Hierdoor zijn ze in staat om een efficiënte One-Stop-Shop te bieden aan hun klanten. In het blog Data als spil van een onderneming lees je hoe zij dit hebben aangepakt.

Ook TNO aan de slag met data en digitaliseringMachines & Productiemiddelen

Machines zijn bepalend in het productieproces en vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de digitaliseringsstrategie. Hoe bereik je dat het hele machinepark met zowel oude als nieuwe machines de stap maakt naar Smart Industry?

Om te optimaliseren is het van belang om inzicht te krijgen in de huidige performance van machines. Want wanneer machines hun specifieke taken uitvoeren, genereren ze een hoop nuttige data. Dit is data die binnen veel maakbedrijven verloren gaan. Wat als deze machines hun data wel zouden kunnen delen? In het blog Smart Maintentance: van uitvallen en herstellen naar voorkomen en voorspellen vertellen we meer over de voordelen van Smart Maintenance.

Productontwikkeling

De vraag naar maatwerk en slimme producten met geïntegreerde oplossingen die voldoen aan de laatste design en technologie standaarden hebben een enorme impact op productontwikkeling, waarbij het maken van de stap naar digitale productontwikkeling door het inzetten van data eigenlijk onoverkomelijk is. Begin met hele kleine stapjes en werk samen met een expert, want digitale productontwikkeling is zo specifiek voor iedere organisatie dat er geen universele stappen bestaan.

De grootste uitdaging in het realiseren van digitale productontwikkeling en een hoge mate van customization is dit bereiken tegen een optimale kostenefficiëntie. Daarom is het belangrijk om klantgerichtheid al in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces te integreren. Daarnaast is ook de vertaalslag van ontwerp naar productie essentieel.

Wil jij aan de slag met data delen en digitaliseren? Na de eerste stappen te hebben gezet is het voor bedrijven nog weleens lastig om de vervolgstappen te bepalen. In het blog https://blog.smartindustry.nl/productieomgeving-digitaliseren-next-step helpen we je op weg met de 'next step'.

Ketensamenwerking

Digitalisering is een van de belangrijkste enablers voor effectieve ketensamenwerking, maar toch blijft de praktische toepassing achter. Eén van de redenen is dat het uitwisselen van data met externe ketenpartners zeer beperkt blijft. Terwijl je belang hebt bij een goede samenwerking tussen de verschillende schakels, vooral omdat de vraag van de eindklant steeds meer leidend en dynamisch is. Weet je wat de wensen zijn van de eindklant en wat de afzonderlijke toeleveranciers in huis hebben, dan ben je samen in staat om de eindklant — op basis van zijn behoefte — beter te bedienen.

Om dit te bereiken moet je zorgen dat je eerst je eigen datastroom op orde hebt. Hoe je hiermee kan starten lees je in het blog Data is één van de belangrijkste smeermiddelen van Smart Industry van Ruurd Portman van PIT. 

Procesverbetering van het productieproces

Het productieproces is een complex proces dat allerlei losse, op zichzelf staande stappen omvat die aan elkaar zijn geknoopt. Het verbeteren van dit proces met behulp van data digitalisering draait om het beheersen van het proces, het verbeteren van de kwaliteit en het verlagen van de kosten die ermee gepaard gaan. Vanwege de complexiteit van het productieproces, is de vraag “Waar begin je?” logisch. Het analyseren van het primaire productieproces is een goede eerste stap.

In de kern draait het om het verbinden van de totale werkplaats met behulp van digitalisering en automatisering. Van ‘papieren’ fabriek naar digitale fabriek. Een fabriek waarbij systemen en apparaten automatisch data uitwisselen en handelingen geautomatiseerd zijn, waardoor papier op de werkvloer verleden tijd is.

Wil jij meer weten over hoe jij jouw werkplaats (verder) kan digitaliseren? Lees dan het gratis whitepaper Digitaliseer de fabriek.

Digitale fabriek

Duurzaamheid

Misschien leg je niet direct het verband tussen duurzaamheid en data-digitalisering, maar het efficiënter gebruiken van grondstoffen en hergebruik van materialen is nauw verweven met een goede informatiehuishouding. Data-digitalisering is een belangrijke randvoorwaarde voor verduurzaming. Zonder goede digitale data-infrastructuur komen er geen slimme duurzame oplossingen. Een duurzame en digitale fabriek gaan daarmee hand in hand.

Data-digitalisering in de praktijk

De grootste hobbel die door bedrijven genomen moet worden om hun data te digitaliseren is in de meeste gevallen het zetten die eerste stap om van start te gaan. Als deze eerste stap is gezet, gaat het vervolg meestal een stuk makkelijker. Het Competence Center – Data Value Center - Smart Industry (DVC-SI) gaat regelmatig in gesprek met MKB maakbedrijven om van hen te horen hoe zij hun data-digitalisering hebben aangepakt, hoe ver ze in dit proces zijn, welke uitdagingen ze zijn tegengekomen en welke winst ze hiermee hebben gehaald. Bekijk deze video’s van onder andere De Cromvoirtse, Marvo Technologies, Cool Industries, ScenTronix en andere bedrijven over hun ervaringen en leermomenten op: smartindustry.nl/data-value-center-smart-industry-dvc-si/videos

Wil jij inzicht krijgen waar jouw bedrijf staat, welke kansen er liggen en hoe je stappen kunt zetten om zakelijke kansen te verzilveren? Stippel jouw route uit middels een kosteloos ééndaags assessment - het Data Kansen Stappenplan.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts