Skip to content

Digitale ketensamenwerking in de maakindustrie - de basis

Digitaliseren is onmisbaar om relevant te blijven en de stap naar een slimme fabriek en duurzame fabriek te maken. In een digitale fabriek zijn machines met elkaar verbonden, is het proces geautomatiseerd en je productie minder foutgevoelig. Deze digitaliseringsslag is onderdeel van wat men ook wel “Industry 4.0” noemt. Zijn alle machines met elkaar verbonden en is de fabriek slim geworden? Dan kun je makkelijker in de gaten houden of er fouten ontstaan – en eerder ingrijpen.

Maar om optimaal digitaal te zijn met Industry 4.0, is het noodzakelijk de innovatieve ideeën en initiatieven bij elkaar te brengen vanuit een integrale digitaliseringsvisie die past in de eigen organisatie én de keten waarin je werkt; oftewel een digitale ketensamenwerking

Zo creëer je namelijk een geïntegreerde en georkestreerde aanpak van digitalisering die schaalbaar en duurzaam is. Hiermee ben je met jouw digitale processen aangesloten op de processen van de ketenpartners om zo het totale ecosysteem op elkaar af te stemmen en de klant optimaal te kunnen bedienen. Want een goede samenwerking tussen OEMs, system integrators en materiaalleveranciers bevordert de innovatiekracht en versterkt de concurrentiepositie van industriële ketens.

6-Jul-04-2023-08-23-10-7570-AMDigitale ketensamenwerking

Digitalisering is een van de belangrijkste enablers voor effectieve ketensamenwerking, maar toch blijft de praktische toepassing hiervan achter. Eén van de redenen is dat het uitwisselen van data met externe ketenpartners zeer beperkt blijft. Terwijl je belang hebt bij een goede samenwerking tussen de verschillende schakels, vooral omdat de vraag van de eindklant steeds meer leidend en dynamisch is. Weet je wat de wensen zijn van de eindklant en wat de afzonderlijke toeleveranciers in huis hebben, dan ben je samen in staat om de eindklant — op basis van zijn behoefte — beter te bedienen.

We spreken van een digitale keten wanneer toeleveranciers, dienstverleners en klanten digitaal met elkaar verbonden zijn en data uitwisselen via gekoppelde IT-systemen. Om op een veilige manier data uit te wisselen zijn offertes, tekeningen, orders, transportinformatie, rekeningen, productie en kwaliteitsdata digitaal geïdentificeerd en beschreven volgens open industriestandaarden.

Connected supply chain

De uitdaging is om in de gehele keten tot een optimale inzet van middelen — van offerte tot levering en betaling — te komen. Streven is om onderdeel te zijn van een digitaal netwerk waar orderinformatie (o.a. planning, wijzigingen en series) automatisch uitgewisseld wordt, zelfs tot het niveau dat status inzicht over de hele keten beschikbaar is, praktisch real-time aan te passen is en daarmee ketenplanning mogelijk maakt. Dit is uiteraard geen eenvoudige ambitie, desbetreffende ketens zijn zeer complex.

Feit is dat verregaande digitale integratie van de supply chain de mogelijke problemen sneller duidelijk maakt, waardoor er eerder handelingsperspectief ontstaat. Bedrijven die vooroplopen met een connected supply chain hebben namelijk niet alleen contact met hun leveranciers, maar ook met de leveranciers van de leverancier. Doordat ze inkoop, voorraad en productie goed op elkaar hebben aangesloten, hebben ze de ruimte en mogelijkheid om te anticiperen op veranderingen in de keten.

Uitgelicht voor whitepapers (9)Een slimme keten profiteert van:

 • veilige uitwisseling van data,
 • het real-time doorvoeren van productiewijzigingen,
 • en altijd een actuele status in het klantenportaal.

Van order tot ontwerp, van levering tot facturatie vormt de keten straks één naadloos geheel.

Praktijkverhaal

Heering in Vaassen, een familiebedrijf dat wereldwijd actief is in de kuikentransport, heeft het proces naar een volledig geïntegreerde en gedigitaliseerde keten van klantorder en leveranciers tot en met onderhoud al doorlopen. Frank-Jan Evers, verantwoordelijk voor engineering en operations vertelt in het blog ‘Innoveren doe je samen’ hoe ze de productiecapaciteit hebben kunnen verviervoudigen en het productieproces hebben vereenvoudigd.

Heering in Vaassen ketensamenwerkingHoe starten met een digitale ketensamenwerking?

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorg je voor deze digitale samenwerking met de ketenpartners en welke tools zet je hiervoor in? Regelmatig overleg en hulp van een adviseur met kennis van zowel de industrie als de mogelijkheden van digitalisering kunnen hierbij helpen. Het is dan belangrijk dat je de visie, missie, en strategie rondom digitale business innovatie in beeld brengt en dit afstemt op operationele zaken.

Maak een plan

Voor het ontwikkelen en realiseren van een succesvolle ketensamenwerking zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Zorg voor een goed doordacht plan en een goede selectie van de juiste ketenpartners;
  • Maak een interne analyse op de primaire processen die andere spelers in de keten raken en deel deze kennis en informatie met partners;
 • Zorg voor een eensgezinde en gelijkwaardige samenwerking tussen de partners;
  • Bespreek twijfels en verwachtingen rondom de uitwisseling van concurrentiegevoelige data en informatie.
 • Maak alle data en processen inzichtelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de operationele en financiële gevolgen en eventuele risico’s;
  • Analyseer waar verbeterkansen liggen, bijvoorbeeld op het vlak van kosten en doorlooptijd.
 • Maak samen met direct betrokken partners een plan van aanpak hoe de samenwerking te optimaliseren;
  • Leg de taken, risico’s en verantwoordelijkheden zorgvuldig vast.

Voor een goed verloop van het opzetten van een digitale ketensamenwerking is het belangrijk om te bepalen wie je wanneer in het project betrekt. Het kan zinvol zijn om in deze fase een onafhankelijke adviseur in te schakelen. Deze is in staat de mening van de verschillende betrokkenen te wegen en de belangen en obstakels in kaart te brengen.Smart Industry adviseur

Het inzetten van technologie voor de digitale transformatie

“AI, machinelearning, dashboards en cloud” zijn fantastische technologieën met onvoorstelbaar veel mogelijkheden om de keten met elkaar in verbinding te brengen. Maar wil je daarin investeren, kies dan die technologie die aantoonbaar waarde levert voor je business. Daarom kan een adviseur met zowel kennis van je industrie als de kennis van de mogelijkheden van digitalisering zo waardevol zijn. Een dergelijke adviseur kan ervoor zorgen dat je gefocust blijft op het grotere doel en ook de technische kennis hebben die nodig is om zulke complexe veranderingen in de huidige IT- en operationele omgeving door te voeren.

Smart Industry ambassadeur Innoptus heeft een artikel geschreven waarin uitleg gegeven wordt welke technologieën een belangrijke rol spelen in het digitaliseren van de industriële keten.

Technologie voor ketensamenwerking


De inhoud van dit artikel is mede tot stand gekomen in samenwerking met de volgende Smart Industry ambassadeurs:

Ontwerp zonder titel (43)-2T-Systems
Innoptus
Produmize

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts