Skip to content

Digitalisering van het productieproces. Het waarom, wat, hoe, waarmee en de praktijk

Dat digitalisering onderdeel uitmaakt van het dagelijks leven weten we wel. En dat er ook in de maakindustrie geen ontkomen aan is om te digitaliseren is ook een voldongen feit. Daarom gaat we in dit artikel dieper in op het digitaliseren van het productieproces.

Wat zijn de voordelen? Welke winst behaal je wanneer je het productieproces digitaliseert. Waar zitten de uitdagingen? Waar begin je met digitaliseren? Welke hulp en tools zijn er beschikbaar om jou te helpen in het digitaliseren van jouw productieproces? Hoe kan je het productieproces blijvend optimaliseren? En welke bedrijven zijn jou al voorgegaan in het digitaliseren van hun productieproces waar jij ervaringen van kan meenemen in jouw praktijk?

Dit alles komt aan bod in dit artikel.

Waarom zou je het productieproces digitaliseren? 

Ieder maakbedrijf wordt door zijn omgeving gedwongen om te digitaliseren. De noodzaak hierin neemt steeds verder toe door verschillende ontwikkelingen:

 1. Het toenemen van het aantal productvarianten
 2. De onvoorspelbaarheid van het marktvolume neemt toe
 3. De introductie van nieuwe producten volgt zich steeds sneller op
 4. De complexiteit van producten groeit
 5. Er worden steeds meer eisen gesteld aan zero defects, first time right en een uniforme werkwijze
 6. Er zijn grote verschillen in vaardigheden en de beschikbaarheid van personeel (vast-flex, ervaren-onervaren, jong-oud)

productiemateriaalVoordelen van het digitaliseren van het productieproces

Digitalisering van het productieproces met Industry 4.0 toepassingen kan leiden tot een efficiënt productieproces, lagere arbeidskosten, snellere go-to-market en consistente en betere productkwaliteit:

 • Vermindering van faalkansen – Doordat het aantal fouten verminderd, verhoog je de efficiëntie en kwaliteit van het productieproces;
 • Verhoging van de productiviteit – Er ontstaan kortere cyclustijden, vermindering van de verpakkingstijd en afname van de positioneringstijd;
 • Verhoging van de kwaliteit – Dankzij de vermindering van fouten, nul defecten en ondersteuning van een voortdurend leer- en verbeteringsprogramma;
 • Meer inzicht in het totale productieproces - Data helpt bij het inrichten en inzichtelijk maken van productieprocessen richting de digitale fabriek. Deze data kan weer gebruikt worden om simulaties te maken voordat de productie gestart wordt in slechts een fractie van te tijd en daarmee het proces te optimaliseren.
 • Kostenreductie – Doordat er sneller en efficiënter gewerkt kan worden met minder fouten, worden kosten bespaard
 • Minder uitval van machines door het toepassen van voorspellend onderhoud - Data helpt bij het inzichtelijk maken van fouten en slijtage waardoor men kan voorspellen wanneer er onderhoud nodig is. En door het gebruik van een Digital Twin (digitale tweeling, een softwarematige kopie van het apparaat waar IoT sensoren in verwerkt zijn) is het mogelijkheid ‘voorspellend onderhoud’ te plegen.
 • Verhogen van de medewerker tevredenheid – Door het inzetten van digitalisering haal je het zwaardere, en vaak eentonige werk weg bij de medewerker, bijvoorbeeld door hybride robotisering oplossingen. Zo komt er meer ruimte voor afwisselend werk en kan je meer verantwoordelijkheid bij het team neerleggen, waardoor de betrokkenheid en het plezier op de werkvloer toeneemt en ze deze werkzaamheden langer volhouden.
 • Betere aansluiting tussen vraag en aanbod – Doordat er met behulp van data en digitalisering overal inzicht is in het totale productieproces, kan er een betere aansluiting tussen productiemanagement en de fysieke productie plaatsvinden.  En met behulp van Smart Connected Supplier Network (SCSN) kan je efficiënt data delen in de hele keten. 

Uitdagingen bij het digitaliseren van het productieproces

Uiteraard breng het digitaliseren van het productieproces ook een aantal uitdagingen met zich mee:

 • Werken in formats - Je moet consequent volgens de vooraf afgesproken formats werken als je digitaliseert. Anders klopt de output niet. Even snel iets op een andere manier oplossen is minder makkelijk.
 • Cybercriminaliteit - Om dit te voorkomen is het noodzakelijk om de systemen goed te beveiligen en up to date te houden.
 • Afhankelijk van systemen – Door de afhankelijkheid van computersystemen is er risico voor bijvoorbeeld stroomuitval en gevaar van cybercriminaliteit.
 • Up-to-date houden van systemen - Veroudering van software geeft het risico dat systemen in de toekomst lastig te onderhouden zijn en de kennis niet meer aanwezig om problemen op te lossen of de Hardware voldoet niet meer aan de systeemeisen.
 • Snelheid - Technologische vooruitgang kan te snel gaan waardoor de mens vanwege de complexiteit de mogelijkheden, toepasbaarheid en impact niet overziet.
 • Change management: Weerstand bij werknemers die bang zijn om hun baan te verliezen of het nieuwe werken niet denken aan te kunnen.
 • Doorlooptijd - De tijd en kennis die nodig is om processen en werkwijzen in kaart te brengen, het plan van aanpak schrijven en de daadwerkelijke implementatie van de industriële automatisering in de praktijk. Daarnaast mag de productie ook niet tot stilstand komen tijdens de implementatie.

De conclusie: Met het digitaliseren van het productieproces valt heel veel winst te behalen, maar daarbij moet je ook bewust zijn op mogelijke risico's en hier de juiste voorzieningen voor treffen. Om dit te doen is het belangrijk om vanuit een visie en gedegen plan te werken.

Instellen robotarm voor productieprocesStarten met het digitaliseren van het productieproces?

Wanneer je alle voordelen en nadelen van het digitaliseren van het productieproces tegen elkaar hebt afgewogen en het besluit hebt genomen dat ook het productieproces van jouw bedrijf moet worden gedigitaliseerd moet je aan de slag. Maar hoe? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste processen op de meest optimale manier digitaliseert die voor jouw totale productieproces het beste resultaat oplevert?

Doelomschrijving

Begin met een doelomschrijving. Waarom wil je het? Wat moet het opleveren en wat mag/kan het kosten? In dit artikel verzorgd door Hollander Techniek lees je wat redenen kunnen zijn om te willen digitaliseren en welke vragen jij jezelf kunt stellen om te bepalen wat je precies wilt digitaliseren 

Plan van Aanpak

Maak op basis van deze doelomschrijving een plan van aanpak. Breng hierbij als eerste de huidige werkwijze in kaart (van order intake tot en met de aflevering bij de klant) in kaart en maak een plan wat je wil digitaliseren. Bekijk vervolgens welke processen het eenvoudigst te digitaliseren zijn en het meeste opleveren. Houd hierbij ook rekening met energiezuinige technieken wat de kosten reduceert en CO2 uitstoot te minimaliseren.

Betrek medewerkers vanaf het begin

Betrek vervolgens de medewerkers in dit traject. Wanneer je ze laat meedenken en onderzoek laat doen naar nieuwe digitale technieken maak je de digitale transformatie van iedereen en creëer je betrokkenheid. Dit voorkomt ook weerstand op het moment dat de nieuwe technieken in gebruik worden genomen, want de medewerkers hebben hier zelf een belangrijke rol in gehad.

Zorg voor de juiste middelen

Zorg ervoor dat er middelen (geld, kennis én tijd) beschikbaar zijn om te kunnen investeren in software, robotisering, IoT, workflow automatisering en machine learning toepassingen.

Partners en leveranciers

Ga op zoek naar betrouwbare partners en leveranciers: bouw sterke relaties op met leveranciers en partners om een naadloze overgang naar digitale productieprocessen te garanderen.

Train het personeel

Investeer tijdens en na de implementatie van de digitale productieprocessen in trainingen voor werknemers voor om- of bijscholing. Zo zijn jouw medewerkers vanaf het begin bekend en vertrouwd met de nieuwe werkwijzen en blijven ze up-to-date wanneer er nieuwe releases beschikbaar komen.

Adviesgesprek, assessment of hulp van een expert

Welke hulp is er beschikbaar om het productieproces te digitaliseren?

In iedere fase van het digitaliseren van het productieproces is hulp beschikbaar. Daarvoor moet je eerst bepalen in welke fase van ontwikkeling en digitale volwassenheid jouw organisatie zit.

Smart Industry (22)Adviesgesprek

Bij de start kan je hulp inschakelen van een van de Smart Industry experts in een gratis adviesgesprek. Je bespreekt met een Smart Industry expert uit de regio de specifieke situatie en behoefte van jullie business. Ontdek welke kansen voor jouw organisatie te verzilveren zijn, welke stappen je kunt zetten om dit te realiseren en welke partijen (fieldlabs, andere ondernemers, etc.) je hierbij kunnen helpen.

Enkele veel gestelde vragen uit eerdere adviesgesprekken:

 • Hoe ontwikkel ik een digitale strategie die past bij mijn organisatie en hoe geef ik hier invulling aan?
 • Hoe kan ik nieuwe business modellen ontwikkelen op basis van mijn bestaande bedrijf?
 • Hoe kan ik kunstmatige intelligentie in mijn bedrijf toepassen?
 • Hoe kan ik het productieproces efficiënter inrichten?
 • Hoe kan ik de data die binnen mijn onderneming beschikbaar is op een effectieve manier benutten om klanten beter te bedienen?

Vraag een Smart Industry adviesgesprek aanAssessment

Wil je meer de diepte in? Neem het Smart Industry Assessment af. Dit assessment beschrijft in detail de groei van een ‘gewoon productiebedrijf’ naar een Smart Factory in negen transities. Je ziet direct waar je staat en welke stappen je moet zetten. Het assessment werkt als routeplanner: het biedt overzicht en houvast en vormt de basis voor verdere acties en investeringen.

Het assessment is ontwikkeld in samenwerking met veel bedrijven. Er zijn assessments voor fabrikanten van eindproducten, voor toeleveranciers en voor bedrijven uit de procesindustrie (flow productie).

Het assessment is kosteloos en wordt afgenomen door getrainde adviseurs. Je moet er wel voor gaan zitten. Het doorlopen van het assessment neemt vijf uur in beslag, meestal verdeeld over twee sessies, waarbij meerdere mensen van het bedrijf zijn betrokken.

Je kan het assessment af laten nemen bij Smart Industry Hub Noord en De fabriek van de toekomst (voor de zuidelijke regios).

Kom in contact met solution providers

Ben je al zo ver dat je op zoek bent naar specifieke oplossingen? Kom dan in contact met een solution provider die jouw met het digitaliseringsproject kan helpen. Binnen ons ambassadeursnetwerk vind je partners en leveranciers in alle fasen en deelgebieden van het digitaliseren van het productieproces. Met de filtermogelijkheid op onze ambassadeurspagina krijg je eenvoudig een selectie van passende partijen om invulling te geven aan jouw vraagstuk

Test jouw digitalisering in een Fieldlab

Is de digitalisering die jij wilt doorvoeren innovatief en wil je deze (laten) testen voordat je het in gebruik neemt? Kijk dan naar de Smart Industry Fieldlabs, proefomgevingen waar ondernemers samen innovatievraagstukken beetpakken. Deze fieldlabs beschikken over de laatste onderzoeksfaciliteiten en hebben vaak al veel ervaring met data en digitalisering opgedaan. Samen tot radicale vernieuwingen komen, dat kan daar.

Fieldlabs Smart IndustryOpleiden van personeel

Wil jij jouw personeel leren werken met het nieuwe gedigitaliseerde werkproces? Laat ze dan meerijden op een van de metrolijnen van de Smart Makers Academy. De Academy helpt de digitaliseringskennis van MKB-bedrijven in de maakindustrie vergroten, door ontwikkeling van digitalisering skills en kennis. Door middel van korte (nano-modules) opleidingstrajecten van 2-4 uur per sessie op het gebied van digitalisering, 3D printing, smart maintenance, ketensamenwerking en het ontwikkelen van een lerende organisatie.

Praktijkvoorbeelden

In het blog van AM-Flow vertelt Dennis Lieffering wat er voor nodig is om de echte belofte van Additive Manufacturing als productietechnologie waar te maken als je het vergelijkt met traditionele en volwassen technieken zoals spuitgieten van producten.

Digital Twin in end to en automation

Robotize heeft hun klant Royal Vaassen geholpen om drie snijlijnen en een verpakkingsstraat in hun productieproces te integreren. Dit om grote rollen papier of folie in kleinere te verwerken, die weer door de klant verder worden verwerkt. In het onderstaande blog lees je meer over de procestransitie van Royal Vaassen naar een productieproces te komen waar drie snijlijnen met robotcellen samen met een verpakkingsstraat tot een soepel werkend geheel is gesmeed.

Royal VaassenFinanciering

Eerder dit jaar hebben wij een artikel geschreven waarin wij een overzicht geven van verschillende financieringsmogelijkheden en voucherregelingen die ondersteunen in het digitaliseren van het productieproces: Financiële regelingen om digitalisering te stimuleren. Bekijk deze zeker als je wilt toetsen of jij kans maakt op financiële hulp voor jouw digitaliseringstraject.

De inhoud van dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende Smart Industry ambassadeurs:

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts